bài Viết

Hệ thống MES là gì mà nhà máy thông minh không thể thiếu?

28/02/2021

Hệ thống MES là công cụ để tối ưu khả năng vận hành của nhà máy và giải phóng nhóm sản xuất khỏi các quy trình thủ công, giúp cải thiện năng suất và theo dõi sản xuất theo thời gian thực một cách thường xuyên giữa các nhà máy, phân xưởng dù ở bất kỳ địa điểm nào. Để phát triển và dẫn đầu trong thị trường đầy cạnh tranh như hiện nay, doanh nghiệp sản xuất cần ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất MES để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về Q-C-D (Quality – Chất lượng, Cost – Chi phí, Delivery – Tiến độ giao hàng).

Hệ thống MES là gì?

Hệ thống điều hành và thực thi sản xuất (Manufacturing Execution System – MES) là hệ thống thông tin kết nối, giám sát và kiểm soát các hệ thống sản xuất và luồng dữ liệu phức tạp trong nhà máy. Mục tiêu chính của MES là đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất và cải thiện năng suất lao động.

Hệ thống MES giúp thu thập dữ liệu về quá trình sản xuất, hiệu suất, truy xuất nguồn gốc, quản lý nguyên liệu và công việc đang tiến hành và các hoạt động khác của nhà máy. Những dữ liệu này cho phép những người ra quyết định hiểu tình trạng sản xuất hiện tại và tối ưu hóa quy trình sản xuất tốt hơn.

Các chức năng cốt lõi của của hệ thống điều hành sản xuất MES

 • Thiết lập lịch trình sản xuất

Phần mềm MES giúp thiết lập lịch trình sản xuất dựa trên bản kế hoạch sản xuất được nhận từ hệ thống ERP – hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

 • Quản trị hoạt động sản xuất theo thời gian thực bao gồm

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống MES đó là thu thập dữ liệu về hoạt động sản xuất theo thời gian thực:

Phần mềm MES kết nối với các thiết bị IoT hoặc các thiết bị SCADA để có thể thu thập các dữ liệu về thời gian hoạt động của máy chạy, máy dừng, sản lượng sản xuất…

 • Quản lý chất lượng

Chức năng này cho phép người sử dụng khai báo tiêu chuẩn chất lượng của từng nguyên vật liệu/thành phẩm. Xây dựng quy trình lấy mẫu, ghi nhận kết quả kiểm nghiệm và thực hiện các hành động tương ứng với kết quả này. Thời điểm thực hiện việc kiểm tra chất lượng có thể lúc nhận nguyên vật liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất, khi nhập kho thành phẩm hoặc lúc xuất kho giao hàng cho khách hàng. Thông tin chất lượng sản phẩm sẽ được lưu trữ và xử lý trên một cơ sở dữ liệu duy nhất (cùng với dữ liệu của các quy trình tác nghiệp khác). Điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng xây dựng các báo cáo về chất lượng, truy vết thông tin chất lượng khi cần.

 • Quản lý truy xuất nguồn gốc

Phần mềm MES có thể tự động tạo Barcode/QRCode/RFID cho từng sản phẩm, hàng hóa để dán trên các lô sản xuất. Các mã Barcode/QRCode/RFID này sẽ cung cấp đầy đủ dữ liệu về nhà sản xuất, nhà cung cấp và nhà phân phối,… giúp người dùng khi truy xuất nguồn gốc có thể nắm được toàn bộ thông tin của chuỗi cung ứng.

 • Thiết lập kế hoạch bảo trì

Phần mềm MES sẽ hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì máy để từ đó giảm thời gian gián đoạn sản xuất.

 • Phân tích hiệu suất máy móc tổng thể (OEE – Overall Equipment Effectivenes)

Hệ thống MES thu thập dữ liệu để đo lường hiệu suất thiết bị tổng thể của máy móc dựa vào 3 yếu tố: A-Q-P (Availability – Mức sẵn sằng, Quality – Chất lượng, Performance – Hiệu xuất) và qua đó giúp chỉ ra các vùng cơ hội để cải tiến.

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất với 3S MES
- Chuyển đổi số hoạt động sản xuất với 5 module lõi: quản lý sản xuất, quản lý kho thông minh, quản lý chất lượng, quản lý thiết bị và bảo trì bảo dưỡng, OEE
- Giải quyết các bài toán cốt lõi trong sản xuất nhờ tích hợp các tính năng vượt trội: 3S SPS, 7 QC Tool, Smart-KPI
- Dễ dàng kết nối với các hệ thống sẵn có của doanh nghiệp: ERP, IoT…
- Thiết kế phù hợp với mô hình sản xuất Việt Nam và chi tiết theo đặc thù ngành

Các lợi ích chính của hệ thống MES là gì?

Lợi ích ngắn hạn

 • Giúp tăng hiệu quả và giảm chi phí
 • Giảm thời gian chu kỳ sản xuất
 • Giảm thời gian đặt hàng
 • Giảm chi phí lao động trực tiếp
 • Giảm thời gian nhập dữ liệu
 • Giảm hoặc loại bỏ giấy tờ
 • Giảm công việc trong kho (WIP)
 • Tăng sử dụng máy

Lợi ích dài hạn

 • Cải thiện tổng thể quy trình sản xuất
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng
 • Cải thiện sự tuân thủ quy định
 • Tăng khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường

Khi nào doanh nghiệp cần ứng dụng hệ thống MES?

Trong thị trường toàn cầu cạnh tranh ngày nay, việc sản xuất ngày càng phải đương đầu với nhiều thách thức. Nếu bạn đang hướng tới một quy trình sản xuất có tính cạnh tranh cao hơn và thông minh hơn, trong đó các quy trình phải được kiểm soát chính xác, theo thời gian và khả năng hiển thị để quản lý thực hiện hoạt động sản xuất với các hướng dẫn chính xác, dữ liệu thời gian thực; MES chính xác là những gì bạn cần.

Một cách cụ thể, doanh nghiệp sản xuất nên nghĩ tới việc ứng dụng MES nếu bạn gặp phải vấn đề trong bất kỳ lĩnh vực nào dưới đây:

 • Độ trễ của thông tin: nhận dữ liệu về hoạt động sản xuất quá muộn để đưa ra được phân tích hữu ích
 • Gặp khó trong vấn đề truy xuất nguồn gốc của sản phẩm
 • Khó kiểm soát các hoạt động sản xuất
 • Quá nhiều rủi ro và quá nhiều lỗi do quy trình thủ công hoặc trên giấy
 • Thiếu một phiên bản thống nhất để kiểm soát các luồng thông tin trong nhà máy

Đọc thêm: Triển khai hệ thống phần mềm điều hành thực thi sản xuất 3S MES tại Sunlin Electronics Việt Nam

Vị trí của hệ thống MES (Hệ thống điều hành sản xuất) trong xây dựng nhà máy thông minh

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã đưa tự động hóa quy trình sản xuất lên một tầm cao mới, nơi mà mỗi nhà máy sẽ sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến với khả năng tùy biến cao. Trong môi trường thông minh trên, máy móc sẽ trở thành một thực thể độc lập có khả năng thu thập dữ liệu, phân tích và phản hồi một cách tự động. Trong kiến trúc mô hình nhà máy thông minh, MES nằm ở tầng thứ 3. MES đã trở thành một yếu tố kết nối giữa việc điều hành sản xuất và các hệ thống quản lý doanh nghiệp doanh nghiệp (ví dụ: ERP, PLM).

Nhà máy thông minh - ảnh 4

Vị trí của MES trong mô hình nhà máy thông minh

Hệ thống MES kết nối giữa hoạt động sản xuất tại nhà máy với bộ phận quản lý thông qua việc lấy dữ liệu trực tiếp từ máy móc. Tầng này được triển khai đến đội ngũ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và công nhân vận hành máy. Bằng cách này, mỗi doanh nghiệp có thể cập nhật hoạt động sản xuất tức thời thay vì phải chờ đến khi kết thúc công đoạn sản xuất theo phương thức truyền thống. MES thúc đẩy quá trình kiểm tra sản phẩm, thu thập dữ liệu, tối ưu hóa nguồn lực và quản lý chất lượng trong nhà máy một cách trực tiếp và theo thời gian thực. Từ đó, MES tạo ra và cung cấp quy trình quản lý sản xuất tối ưu trong các mô hình nhà máy thông minh.

Đọc thêm: [Video] Smart Factory – Nhà máy thông minh là gì?

Doanh nghiệp đã có phần mềm ERP rồi, có cần MES nữa không?

Hầu như các nhà máy lớn đều trang bị phần mềm ERP và có nhiều lo ngại rằng MES khi được ứng dụng vào sản xuất có thể gây ra khả năng chồng chéo chức năng với hệ thống này. Tuy nhiên, ERP thường được định hướng xây dựng kế hoạch hợp lý cho nhà máy, trong khi MES quan tâm nhiều hơn đến hoạt động vật lý.

Bản thân ERP không bao hàm thông tin rõ ràng về các quy trình và khả năng sản xuất của các thành phần riêng lẻ, do đó cần có một quy trình trung gian cần thiết để chuyển dịch kế hoạch ERP thành một thứ cụ thể có thể thực hiện được. Trước khi MES được ứng dụng vào nhà máy, quy trình này thường được thực hiện thủ công. Với MES, thông tin từ ERP liên quan đến các yêu cầu sẽ được sử dụng làm cơ sở để xây dựng quy trình sản xuất cụ thể theo từng lô sản phẩm và theo dõi sát sao quy trình này. Ở chiều ngược lại, MES cung cấp thông tin có độ chính xác cao theo thời gian thực về các hoạt động sản xuất ở nhà máy trở lại ERP. Từ đó giúp hệ thống ERP cải thiện khả năng lập kế hoạch cho lần tới.

Hệ thống điều hành sản xuất (MES) tập trung hoàn toàn vào khía cạnh sản xuất của một doanh nghiệp, cho phép các doanh nghiệp theo dõi, giám sát và thu thập dữ liệu chính xác về quá trình sản xuất. Các chức năng của MES không mở rộng để bao gồm các lĩnh vực như quản lý tài chính hoặc chăm sóc khách hàng.

Do đó để liên kết các thông tin về hoạt động sản xuất với các hoạt động từ bộ phận văn phòng (kinh doanh, bán hàng, mua hàng, quản lý nhân sự, chăm sóc khách hàng cũng như là tài chính kế toán) bạn cần một cần hệ thống ERP – hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

Đọc thêm: Tại sao MES được ví như trái tim còn ERP như bộ não trong doanh nghiệp sản xuất?

Giới thiệu về phần mềm MES của ITG

Nắm bắt được xu thế công nghệ 4.0, ITG Technology đã nghiên cứu và xây dựng nên phần mềm 3S MES – Giải pháp Điều hành & Thực thi sản xuất. Đây chính là thành quả được đúc kết từ 16 năm kinh nghiệm triển khai các giải pháp công nghệ cho hàng ngàn khách hàng doanh nghiệp sản xuất cũng như các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Hệ thống điều hành sản xuất 3S MES mang đến cái nhìn toàn diện và sâu sắc về mọi hoạt động của nhà máy. Cụ thể, với 3S MES, doanh nghiệp có thể giải quyết hầu hết các bài toán nan giải đang còn gặp phải trong quá trình quản lý và thực thi sản xuất, đồng thời thu về những lợi ích tiêu biểu như:

 • Tối ưu hóa quy trình sản xuất: Nhờ vào hệ thống 3S MES, quy trình sản xuất được chuẩn hóa và tinh gọn, giúp các bộ phận phối hợp với nhau nhịp nhàng, xuyên suốt, nhanh chóng, giảm thiểu sai sót và tình trạng đứt gãy thông tin giữa các phòng ban.
 • Giảm chi phí sản xuất: Thông qua việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, 3S MES đồng thời cũng giúp doanh nghiệp giảm các lãng phí trong sản xuất và hạn chế số lượng sản phẩm lỗi hỏng, từ đó giảm tổng chi phí sản xuất thực tế.
 • Gia tăng năng lực cạnh tranh: 3S MES được ví như cánh tay nối dài đầy linh hoạt. mang tính tùy biến cao. Vì vậy, doanh nghiệp sản xuất khi ứng dụng 3S MES có thể thích nghi với thay đổi bất ngờ của thị trường, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh với đối thủ.
 • Cho phép nhà quản lý đưa ra các quyết định chính xác: Phần mềm sẽ luôn cung cấp các thông tin trực quan một cách tức thì và chính xác, nhờ vậy nhà quản lý có thể nhanh chóng đưa ra các quyết định tối ưu nhất trong quá trình vận hành sản xuất tại phân xưởng, nhà máy.
 • Bảo trì, kéo dài tuổi thọ của trang thiết bị: Việc kiểm soát hoạt động sản xuất của nhà máy sẽ bao gồm cả việc hỗ trợ nhận biết tình trạng vận hành trang thiết bị, điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch sử dụng, bảo trì phù hợp hơn, giữ thế chủ động nguồn lực sản xuất.
 • Kiểm soát 360 độ chất lượng hàng hóa: 3S MES cho phép kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm, giúp nhà sản xuất áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn riêng trong sản xuất một cách thuận lợi.

3S MES nằm trong bộ giải pháp nhà máy thông minh 3S iFACTORY giúp khách hàng chuyển đổi số để dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất của mình, thông qua việc tối ưu hóa các yếu tố S- Q- C- D (Speed (Tốc độ) – Quality (Chất lượng) – Cost (Chi phí) – Delivery (Tiến độ). Giải pháp hiện được ứng dụng tại nhiều nhà máy lớn như: Panasonic, Sunhouse; Sunlin Electronics, Kimsen, HTMP, APP PrintCo, Ricco….

Chức năng của phần mềm 3S MES

Chức năng phần mềm MES

Tùy vào đặc thù mỗi doanh nghiệp, ngành nghề, hệ thống 3S MES do ITG cung cấp đều sẽ được tinh chỉnh và thiết kế riêng sao cho phù hợp nhất với mô hình sản xuất của từng nhà máy, phân xưởng, từ đó mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho doanh nghiệp. 

Sau nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu và triển khai ứng dụng tại hàng loạt ngành sản xuất trọng điểm như: Điện tử, cơ khí chế tạo, bao bì, đúc nhựa, dược phẩm, vật liệu xây dựng, phân phối – bán lẻ, sản xuất nội ngoại thất…, hệ thống 3S MES cung cấp 6 chức năng chính dưới đây:

 • Quản lý sản xuất: Tại chức năng này, hệ thống có thể tiến hành tự động lập lịch sản xuất, quản lý lệnh sản xuất, phân tích hiệu suất và hoạch định năng lực sản xuất, cùng với đó là giám sát sản xuất trong thời gian thực.
 • Quản lý kho thông minh: 3S MES giúp quản lý kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm – bán thành phẩm và đặc biệt là có thể quản lý tồn kho trên từng công đoạn và báo cáo trực quan, tức thì.
 • Quản lý chất lượng: Tích hợp bộ công cụ 7 QC Tools, cung cấp khả năng phân tích cũng như quản lý chất lượng trước – trong – sau sản xuất (IQC – PQC – OQC).
 • Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị: Như đã đề cập bên trên, một trong những chức năng tiêu biểu của 3S MES chính là năng lực quản lý vật tư – phụ tùng máy móc, theo dõi tình trạng các thiết bị từ nhỏ nhất đến các thiết bị hạng nặng, quy trình vận hành phức tạp. Với chức năng này, quản lý sản xuất sẽ dễ dàng hơn khi nắm được hồ sơ thiết bị, đưa ra được kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng kịp thời, chính xác cho nhà máy của mình.
 • Quản lý hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE): 3S MES được tích hợp thiết bị IIoT kết nối với tầng sản xuất để ghi nhận dữ liệu trực quan một cách tự động, tính toán OEE thời gian thực kết hợp với hệ thống điều khiển tập trung để tăng khả năng hiển thị và hiệu suất điều hành nhà máy.
 • Quản lý truy xuất nguồn gốc: Tại đây cung cấp cái nhìn chi tiết về hành trình của sản phẩm qua từng giai đoạn sản xuất từ nguyên liệu tới thành phẩm với sự ứng dụng của công nghệ nhận dạng QR Code/RFID, giúp ghi nhận thông tin chính xác về sản phẩm, nhà cung ứng nguyên vật liệu, các thao tác làm ra sản phẩm,…chỉ bằng một lần quét.

Điểm khác biệt của 3S MES

Hiện nay trên thị trường có không ít các đơn vị cung cấp hệ thống MES với nhiều hình thức khác nhau. Vậy điểm khác biệt của 3S MES là gì mà có thể thu hút khách hàng là doanh nghiệp Việt Nam vừa và lớn ở đa dạng các ngành nghề tin tưởng sử dụng?

 • Giúp doanh nghiệp quản lý vận hành nhà máy theo thời gian thực trong mọi khâu sản xuất: Thay cho cách quản lý cũ trước đây, hệ thống 3S MES số hóa toàn bộ hoạt động quản lý sản xuất, cung cấp dữ liệu trong thời gian thực, giúp nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt thông tin, đưa ra được phương hướng xử lý tối ưu, kịp thời.
 • 3S MES giúp hoàn thiện trục kế hoạch sản xuất trung tâm xuyên suốt giữa các tầng quản lý của doanh nghiệp, cho phép lập lịch sản xuất tự động bám sát theo năng lực hiện trường tại nhà máy và cập nhật liên tục, kết nối liên thông với hệ thống lập kế hoạch tại tầng quản lý doanh nghiệp 3S ERP

Trục kế hoạch sản xuất trung tâm ITG

 • 3S MES cung cấp khả năng trực quan hóa sản xuất, bao gồm: trực quan hóa hiện trường sản xuất, trực quan hóa năng lực kho, trực quan hóa dây chuyền sản xuất tổng thể. Đây là một trong những điểm khác biệt khiến 3S MES được tin tưởng lựa chọn so với các hệ thống MES khác trên thị trường.
 • Các báo cáo thông minh, đa chiều về tình hình sản xuất  sẽ được thống kê và hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan, dễ nắm bắt và sử dụng với mọi đối tượng.
 • Đưa ra những cảnh báo tức thời cho các vấn đề bất thường trong quá trình sản xuất: Sự đứt gãy trong quá trình nhận biết và báo cáo lỗi hệ thống sản xuất chậm trễ gây đã từng gây ra những tổn hại rất lớn cho doanh nghiệp. Giờ đây với 3S MES thì nhà quản lý có thể ghi nhận ngay cảnh báo trong quá trình sản xuất nhờ vào bảng điều khiển trung tâm, giảm thiểu “thời gian chết”, từ đó nhanh chóng đưa ra quyết định phù hợp và hiệu quả.
 • Mỗi phần mềm 3S MES được cung cấp tới tay khách hàng là một phiên bản riêng biệt: Tùy thuộc hiện trạng sản xuất thực tế của từng doanh nghiệp, ITG Technology sau khi nghiên cứu sẽ tiến hành xây dựng hệ thống 3S MES sao cho phù hợp với đặc thù doanh nghiệp. 
 • Khả năng tích hợp với các hệ thống khác (BI, ERP, IIoT, PLC,…) để hình thành mô hình nhà máy thông minh: 3S MES là một mảnh ghép nằm trong hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số toàn diện – giải pháp nhà máy thông minh 3S iFACTORY. Hệ sinh thái này sẽ đem đến khả năng giúp doanh nghiệp tối ưu S-Q-C-D (Scale up – Tốc độ mở rộng, Quality – Chất lượng, Cost – Chi phí, Delivery – Tiến độ) đưa doanh nghiệp bứt phá để dẫn đầu.
Màn hình trực quan hóa năng lực kho của hệ thống 3S MES

Màn hình trực quan hóa năng lực kho của hệ thống 3S MES

Kết luận về MES (hệ thống điều hành sản xuất)

Sự ra đời của hệ thống MES có ý nghĩa đặc biệt to lớn trong ngành sản xuất nói chung và quy trình quản lý sản xuất nói riêng. Nhờ vào MES, doanh nghiệp có thể sở hữu cho mình một hệ thống công nghệ hiện đại có tính liên kết, linh hoạt cao giúp xử lý mọi dữ liệu phức tạp ghi nhận được từ hoạt động sản xuất một cách nhanh chóng, dễ dàng. Có thể nói rằng, đây chính là điều mà bất kì một nhà máy thông minh nào cũng không thể thiếu.

Hy vọng rằng những thông tin hữu ích mà ITG Technology cung cấp trong bài viết sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về hệ thống MES. Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm một giải pháp quản lý sản xuất hiệu quả giúp gia tăng hiệu suất của nhà máy. Hãy liên hệ ngay qua Hotline: 092.6886.855 để được đồng hành và tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  Tặng bạn ebook

   Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
   Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng