Hiệu quả nhận thấy ngay sau khi ứng dụng
Giải pháp Quản trị Kho Thông Minh

Tối ưu hóa chu trình vận hành

Thay vì sử dụng  phần mềm  quản lý  hàng tồn  kho thông  thường, bạn sẽ  sở hữu giải  pháp  vận hành  kho 4.0:

Đơn giản  hơn – Chính  xác hơn – Thông minh hơn  

 

→ Thiết lập và quản lý danh mục hàng hóa, vật tư trên hệ thống

→ Hệ thống tự động tạo mã QR code/ Bar code theo từng đơn vị hàng hóa

→ Khi hàng về kho, chỉ cần thao tác scan mã QR code / Barcode, dữ liệu nhập hàng tự động cập nhật trên hệ thống

→ Hệ thống đề xuất vị trí sắp xếp hàng hóa

→ Nhân viên kho đưa hàng vào vị trí được đề xuất, scan Barcode ở vị trí để xác nhận

→ Quét QR code / Barcode để kiểm kê hàng hóa

→ Khi xuất hàng, chỉ cần quét QR Code / Barcode là thông tin xuất hàng có thể hiển thị tức thời trên phần mềm

→ Hoạch định thông quá báo cáo và phân tích được lập tự động trên hệ thống

[:vi]Thành công của khách hàng [:en]Thành công của khách hàng

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat