bài Viết

5 Mẫu báo cáo quản lý sản xuất hiệu quả bằng Word & Excel

28/03/2023

Việc tạo ra một mẫu báo cáo quản lý sản xuất chuyên nghiệp với thông tin minh bạch và đồng bộ trong tất cả các giai đoạn sản xuất là điều vô cùng quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả hoạt động và nâng cao năng suất. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin cụ thể về các mẫu báo cáo sản xuất phổ biến cùng với đó là vai trò của báo cáo sản xuất trong việc quản lý để giúp doanh nghiệp có thể áp dụng nó một cách hiệu quả nhất.

Báo cáo quản lý sản xuất là gì?

Báo cáo quản lý sản xuất là một tài liệu tổng hợp thông tin về quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy hoặc công ty. Báo cáo này bao gồm các số liệu, thông tin, và phân tích về hiệu suất sản xuất, chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất, vật tư tiêu hao, tình trạng máy móc và thiết bị, tình trạng lao động và nhiều yếu tố khác liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Báo cáo quản lý sản xuất giúp cho quản lý có thể theo dõi và đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất, từ đó đưa ra các quyết định và hướng điều hành hợp lý nhằm tăng cường năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và tối ưu hoá quy trình sản xuất. Báo cáo này cũng cung cấp thông tin hữu ích để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, quản lý và vận hành trong quá trình sản xuất. 

Báo cáo quản lý sản xuất thường được cập nhật thường xuyên, có tính liên tục để đảm bảo quản lý có thể theo dõi được sự thay đổi và phát triển của hoạt động sản xuất theo thời gian.

Các mẫu báo cáo quản lý sản xuất phổ biến

Báo cáo năng suất

Báo cáo năng suất tổng hợp thông tin về số lượng sản phẩm được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm cả sản phẩm hoàn thành và sản phẩm bị hư hỏng. Báo cáo này là một phần quan trọng trong quản lý sản xuất, giúp quản lý đánh giá được hiệu quả của quá trình sản xuất và đưa ra các quyết định phù hợp để cải thiện năng suất.

Mẫu báo cáo năng suất dây chuyền sản xuất bằng excel

Mẫu báo cáo năng suất dây chuyền sản xuất bằng excel

Các nội dung chính thường có trong báo cáo năng suất:

 • Số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định, thường là trong một ngày, một tuần, một tháng hoặc một quý. 
 • Số lượng sản phẩm hoàn thành và số lượng sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình sản xuất. 
 • Thời gian sản xuất của mỗi sản phẩm, bao gồm thời gian chế biến, thời gian bảo quản và thời gian vận chuyển. 
 • Năng suất của từng máy móc hoặc thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất. Số lượng lao động được sử dụng và thời gian làm việc của từng nhân viên trong quá trình sản xuất.

Báo cáo chất lượng

Báo cáo chất lượng là mẫu báo cáo quản lý sản xuất tổng hợp thông tin về chất lượng sản phẩm, bao gồm số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn và số lượng sản phẩm bị từ chối. Báo cáo này cung cấp thông tin về chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ, đánh giá các tiêu chí về hiệu suất và đưa ra các phương án để cải thiện chất lượng.

Mẫu báo cáo chất lượng sản phẩm

Mẫu báo cáo chất lượng sản phẩm

Báo cáo này thường có những thông tin như:

 • Đánh giá chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên các tiêu chí như độ tin cậy, độ chính xác, tính khả dụng và tính bảo mật. 
 • Phân tích các yếu tố gây ảnh hưởng đến chất lượng, bao gồm nguyên nhân kỹ thuật, vật liệu, quy trình sản xuất và quản lý sản xuất
 • Đánh giá hiệu suất của quá trình sản xuất, bao gồm các chỉ số như tỷ lệ sản phẩm bị lỗi, thời gian sản xuất và năng suất. 
 • Phân tích dữ liệu và đưa ra các phương án để cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Đưa ra các đề xuất để nâng cao năng suất và chất lượng của quá trình sản xuất hoặc dịch vụ.

Báo cáo chi phí sản xuất

Báo cáo chi phí tổng hợp thông tin về chi phí sản xuất bao gồm chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy móc và thiết bị, chi phí quản lý,… Báo cáo này cung cấp cho quản lý và nhà quản lý chi phí thông tin về các khoản chi phí cần phải trả để sản xuất một đơn vị sản phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ. Báo cáo chi phí sản xuất giúp quản lý và nhà quản lý có thể đưa ra quyết định về giá cả sản phẩm, phân tích biên lợi nhuận, tìm cách tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.

Mẫu báo cáo chi phí sản xuất

Mẫu báo cáo chi phí sản xuất

Các thông tin được bao gồm trong báo cáo này:

 • Chi phí nguyên vật liệu: Là chi phí để mua các nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ. 
 • Chi phí nhân công: Là khoản phí để trả lương cho lao động trong quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. 
 • Chi phí máy móc và thiết bị: Chi phí mua, bảo trì và sử dụng các thiết bị và máy móc trong quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. 
 • Chi phí vận chuyển: Khoản phí phải chi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu hoặc sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. 
 • Chi phí quản lý: Là chi phí để quản lý quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. 
 • Chi phí khác: Các khoản chi phí khác không thuộc các loại chi phí trên, bao gồm các chi phí bảo hiểm, thuế, tiền thuê nhà xưởng, tiền điện nước, tiền internet, v.v.

Báo cáo tiến độ sản xuất

Mẫu báo cáo tiến độ sản xuất là một tài liệu trình bày chi tiết về quá trình sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty, trong đó mô tả các hoạt động đã được hoàn thành, những vấn đề đã phát sinh và những kế hoạch được đề xuất để giải quyết những vấn đề đó. Báo cáo này thường được sử dụng để giám sát tiến độ sản xuất và đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất đúng thời gian, đúng chất lượng và đúng kinh phí.

Báo cáo tiến độ sản xuất với mẫu biểu đồ dạng Gantt

Báo cáo tiến độ sản xuất với mẫu biểu đồ dạng Gantt

Những thông tin thường có trong báo cáo tiến độ sản xuất:

 • Tiến độ hoàn thành sản phẩm hoặc dịch vụ: Báo cáo sẽ trình bày tổng quan về tiến độ hoàn thành sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm phần trăm hoàn thành, các giai đoạn đã hoàn thành và các giai đoạn còn lại. 
 • Các vấn đề đã phát sinh: Báo cáo sẽ cung cấp thông tin về các vấn đề đã phát sinh trong quá trình sản xuất, bao gồm cả các rủi ro và trở ngại. Nếu có, báo cáo sẽ đề cập đến các biện pháp giải quyết vấn đề. 
 • Kế hoạch thực hiện tiếp theo: Báo cáo sẽ đưa ra các kế hoạch thực hiện tiếp theo để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất đúng tiến độ, đúng chất lượng và đúng kinh phí. 
 • Kinh phí: Báo cáo sẽ cung cấp thông tin về chi phí sản xuất và tiêu thụ kinh phí đã được đề ra ban đầu. Nếu có, báo cáo sẽ đề cập đến các vấn đề liên quan đến chi phí và các biện pháp giải quyết vấn đề này.

Mẫu báo cáo quản lý sản xuất về hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE)

Báo cáo hiệu suất thiết bị tổng thể (Overall Equipment Effectiveness – OEE) là một phương pháp đánh giá hiệu suất tổng thể của các thiết bị sản xuất. Nó đo lường mức độ sử dụng tối đa của một thiết bị và xác định các lỗ hổng trong quá trình sản xuất.

Mẫu báo cáo hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE)

Mẫu báo cáo hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE)

OEE được tính bằng cách nhân ba chỉ số hiệu suất khác nhau: 

 • Chỉ số hiệu suất định lượng (Availability): đo lường tỷ lệ thời gian hoạt động thực tế của thiết bị so với thời gian kế hoạch của nó. 
 • Chỉ số hiệu suất chất lượng (Performance): đo lường tỷ lệ sản phẩm được sản xuất thực tế so với sản lượng tiềm năng của thiết bị. 
 • Chỉ số hiệu suất tốc độ (Quality): đo lường tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn chất lượng so với tổng số sản phẩm được sản xuất.

Công thức tính OEE: OEE = Availability x Performance x Quality 

Mỗi chỉ số hiệu suất đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các lỗ hổng trong quá trình sản xuất. OEE cho phép nhà quản lý hoặc các nhân viên sản xuất đánh giá hiệu suất tổng thể của thiết bị và đưa ra các quyết định cải tiến quá trình sản xuất, tối ưu hóa quy trình và tăng năng suất sản xuất.

Xem thêm: 12 biểu mẫu theo dõi tiến độ sản xuất bằng Excel hiệu quả

Phần mềm điều hành & thực thi sản xuất – MES hỗ trợ báo cáo quản lý sản xuất

Trong ngành sản xuất, có rất nhiều dữ liệu cần phải được kiểm soát chặt chẽ cùng lúc, chỉ một lỗi sai sót nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền sản xuất. Do đó, các mẫu báo cáo cần phải đảm bảo tính đồng bộ, có tính liên kết và độ chính xác cao. Có như vậy, nhà quản trị mới theo sát được tiến độ của từng giai đoạn, cập nhập báo cáo real time và có cái nhìn trực quan nhất về tình hình kinh doanh, sản xuất.

Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng các ứng dụng Word/Excel truyền thống, doanh nghiệp sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để làm báo cáo mà tính kết nối lại không cao. Chính vì vậy, phần mềm điều hành & thực thi sản xuất MES đã được ra đời, giúp doanh nghiệp quản lý và hỗ trợ báo cáo hiệu quả nhờ giao diện đặc thù cho công việc, tương thích tốt với các hệ sinh thái quản lý nhà máy thông minh, hiển thị các cảnh báo tức thời cho các vấn đề bất thường trong quá trình sản xuất.

Phần mềm điều hành & thực thi sản xuất 3S MES

Phần mềm điều hành & thực thi sản xuất 3S MES

3S MES do ITG – Doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Việt Nam về giải pháp nhà máy thông minh nghiên cứu và phát triển hiện đang là phần mềm quản lý sản xuất được nhiều doanh nghiệp tin dùng. Phần mềm có khả năng kết nối với hệ thống ERP và hệ thống IoT, cho phép nhận, trao đổi và phân tích dữ liệu thu thập được trong quá trình sản xuất, quản lý chất lượng, bảo trì bảo dưỡng máy móc và logistic. Từ đó, các báo cáo sản xuất được hiển thị trực quan theo thời gian thực, giúp không chỉ những người công nhân mà các cấp quản lý còn có thể theo dõi tiến trình, xử lý sự cố nhanh chóng hơn, thông qua đó nâng cao hiệu quả công việc lên tới 60-70%, đồng thời mang lại nhiều lợi ích rõ rệt khác như:

 • Tối ưu hoá sản xuất
 • Giảm chi phí sản xuất
 • Tăng năng lực cạnh tranh
 • Cho phép nhà quản lý đưa ra các quyết định chính xác
 • Chủ động bảo trì trang thiết bị
 • Kiểm soát tốt chất lượng hàng hoá

Với hệ thống 6 module lõi, cùng quy trình triển khai chuyên nghiệp, tinh gọn, 3S MES sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi nhà sản xuất. 

Trên đây là một vài ví dụ về các mẫu báo cáo quản lý sản xuất cũng như phần mềm trong quản lý sản xuất. Mỗi mẫu báo cáo quản lý sản xuất sẽ cung cấp cho quản lý các thông tin hữu ích để theo dõi và đánh giá hiệu quả sản xuất, từ đó có thể đưa ra các quyết định và hướng điều hành hợp lý. Để được tư vấn chi tiết hơn về cách thiết kế hay các khâu triển khai trong việc hình thành báo cáo quản lý sản xuất, vui lòng liên hệ hotline 092.6886.855 để các chuyên gia hàng đầu ITG đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  Tặng bạn ebook

   Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
   Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng