bài Viết

Xây dựng khung năng lực của nhân viên hiệu quả với phần mềm 3S HRM

02/08/2018

Khung năng lực là gì?

Năng lực là đặc tính được đo lường bởi: kiến thức, kỹ năng, thái độ, các phẩm chất cần thiết để đánh giá một cá nhân và giúp họ làm việc hiệu quả hơn so với những người khác. Khung năng lực là hệ thống cụ thể hóa các hành vi cần thiết của năng lực ở các cấp bậc khác nhau, áp dụng với các vị trí khác nhau trong doanh nghiệp để hoàn thành một công việc. Ngày nay, Khung năng lực đã trở thành công cụ không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, được áp dụng trong quản lý, đào tạo nhân sự, cơ cấu tuyển dụng và đánh giá nhân viên.

Mô hình khung năng lực ASK

ASK là từ viết tắt của

Attitude (Thái độ): Cách nhìn nhận/ tư duy về công viêc, nhiệm vụ, đồng nghiệp, cộng đồng.

Skill: Kỹ năng: Khả năng xử lý công việc thực tế thông qua các kỹ năng đã được rèn luyện và thực hiện nhiều lần. Ví dụ: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề,…

Knowledge: Kiến thức: được đào tạo, tự nghiên cứu hoặc tích lũy từ thực tế. Kiến thức, kỹ năng về một lĩnh vực chuyên môn cụ thể để hoàn thành một công việc, ví dụ như: kỹ năng lập trình, kỹ năng bán hàng,…

Ứng dụng của phần mềm 3S HRM trong xây dựng khung năng lực của nhân sự

Phần mềm 3S HRM hỗ trợ doanh nghiệp có thể thiết kế từ điển năng lực, khung năng lực cho các vị trí và hỗ trợ tạo lập các đợt đánh giá, phân quyền đánh giá, thực hiện quá trình đánh giá năng lực và cung cấp báo cáo tự động, phục vụ việc tính lương cũng như các nhu cầu quản trị nhân sự từ đó giúp doanh nghiệp:

 • Xây dựng được khung năng lực gắn với năng lực lõi của Công ty.

3S HRM hỗ trợ doanh nghiệp tự thiết kế từ điển năng lực dựa trên từ điển năng lực mẫu theo ngành/lĩnh vực. Doanh nghiệp tự thiết kế khung năng lực, và thang điểm và đánh giá cho từng chức danh đối với mỗi khung năng lực đã xây dựng. Các nhân sự đánh giá thực hiện đánh giá năng lực các nhân sự dựa trên khung năng lực. Ban lãnh đạo giám sát quá trình đánh giá năng lực theo khung năng lực, có thể xem kết quả, gửi trả kết quả đánh giá năng lực cá nhân nếu có vấn đề cần đánh giá lại. Sau khi kết thúc đợt đánh giá năng lực cá nhân Ban lãnh đạo và Phòng nhân sự có thể xem và kết xuất các báo cáo đánh giá năng lực cá nhân từ phần mềm để phục vụ cho việc tính lương, định hướng phát triển năng lực chuyên môn cho từng vị trí, bổ nhiệm thăng chức và các nhu cầu quản trị năng lực khác. Cho phép thực hiện đánh giá năng lực bằng các phương tiện khác nhau, máy tính, máy tính bảng hay smartphone

 • Đánh giá năng lực nhân viên hiệu quả và xây dựng chế độ đãi ngộ nhân viên phù hợp

Khung năng lực hỗ trợ nhà quản lý thiết lập một nền tảng quan trọng cho việc xây dựng hệ thống quản lý thành tích và đãi ngộ cho nhân viên. Qua khung năng lực, người quản lý sẽ có cách hiểu chung về những gì sẽ được kiểm soát, đo lường và xác định những gì cần tập trung và thúc đẩy trong thảo luận đánh giá thành tích. Sau khi khung năng lực được xây dựng, để khung năng lực có thể được đưa vào sử dụng, các doanh nghiệp có một công cụ đánh giá năng lực của mỗi cá nhân, trên cơ sở kết quả phân tích, so sánh, bộ phận nhân sự có thể xây dựng các chương trình phát triển năng lực cụ thể cho mỗi cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp để giúp họ đạt được cấp độ năng lực hiệu quả cũng như thực hiện lộ trình công danh đã đặt ra, khuyến khích, thúc đẩy sự quan tâm của các nhà quản lý, bản thân nhân viên, thậm chí, mục tiêu phát triển năng lực có thể được đưa vào thành chỉ số KPI trong đánh giá cuối năm.

 • Tuyển dụng nhân viên đáp ứng được yêu cầu

Các yếu tố trong khung năng lực sẽ giúp nhà quản lý xây dựng chân dung từng các vị trí công tác cùng với các yêu cầu công việc cụ thể. Đây chính yếu tố để tuyển dụng đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu của từng bộ phận trong doanh nghiệp.

 • Đào tạo nhân sự

Khung năng lực cũng là cơ sở quan trọng cho quá trình đào tạo nhân sự như xác định được nhu cầu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên. Khi xây dựng khung năng lực, doanh nghiệp sẽ phải xác định được yêu cầu về loại năng lực và cấp độ ở từng năng lực của vị trí hiện tại hoặc vị trí cần phát triển lên đồng thời thực hiện đánh giá năng lực cho cán bộ quản lý và nhân viên. Khung năng lực giúp cho doanh nghiệp biết được năng lực của nhân viên mình đang ở đâu? Cần gì và thiếu gì?

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  Tặng bạn ebook

   Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
   Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng