bài Viết

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Quy định mới nhất năm 2021

16/08/2021

Dự phòng giảm giá tồn kho là một khoản dự trù tài chính cho doanh nghiệp trong những trường hợp cần bù đắp các tổn thất xảy ra.

Dự phòng giảm giá tồn kho theo quy định mới nhất

Khái niệm dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng là khoản mà doanh nghiệp sẽ dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất nhằm đảm bảo việc suy giảm giá trị thuần khiến giá trị ghi sổ của hàng tồn kho thấp hơn thực tế.

Việc lập dự phòng giảm giá cho hàng tồn kho có hiệu quả trong việc bù đắp các thiệt hại thực tế xảy ra do vật tư, sản phẩm hàng hóa tồn kho bị giảm giá, đồng thời phản ánh đúng giá trị thực tế có thể thực hiện được của hàng hóa tồn trong kho khi doanh nghiệp lập báo cáo tài chính.

Những quy định về việc trích lập dự phòng giảm giá tồn kho 2021 mới nhất:

Đối tượng lập dự phòng

Đối tượng trong lập dự phòng sẽ bao gồm hàng tồn kho như nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa kho bảo thuế, thành phẩm mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau:

 • Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp hoặc các chứng từ hợp lý khác về giá vốn hàng tồn kho theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Là hàng tồn kho thuộc tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính theo năm.

Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau

Dự phòng khấu hao hàng tồn kho = hàng tồn kho thực tế của năm lập báo cáo tài chính x (giá gốc hàng tồn kho trên sổ kế toán-giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho)

Trong đó:

 • Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 02.-Quyết định số 149/2001 / QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
 • Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho do doanh nghiệp tự xác định là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong thời kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường khi lập báo cáo tài chính năm trừ (-) giá thành ước tính hoàn thành sản phẩm và giá thành ước tính cần thiết. cho tiêu dùng của họ.

Khi doanh nghiệp lập báo cáo tài chính năm, trên cơ sở các tài liệu do doanh nghiệp thu thập được xác nhận giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho, căn cứ vào quy định của dự án và mức trích lập, dự phòng. đối với khấu hao hàng tồn kho như sau:

 • Nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho bằng số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã rút trên sổ kế toán của báo cáo năm trước thì doanh nghiệp không phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 • Nếu số dự phòng cao hơn số dư dự phòng khấu hao hàng tồn kho đã được rút trên sổ kế toán năm trước thì công ty phải tính vào giá vốn hàng bán chênh lệch của năm trước.
 • Nếu số dự phòng khấu hao hàng tồn kho trích trước thấp hơn số dư dự phòng khấu hao hàng tồn kho đã trích trước trên sổ kế toán năm trước thì doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập số chênh lệch và cộng dồn vào giá vốn hàng bán.
 • Tính mức dự phòng khấu hao hàng tồn kho cho từng mặt hàng tồn kho đã khấu hao và tổng hợp vào bảng kê chi tiết. Bảng kê chi tiết là căn cứ để các công ty tính giá vốn hàng bán (toàn bộ sản phẩm và giá vốn hàng bán trong kỳ).

Đọc thêm: Quản lý hàng tồn kho – Cách kiểm soát Bullwhip Effect

Quy định về xử lý các khoản dự phòng hàng tồn kho

Xử lý khoản dự phòng hàng tồn kho

Sau khi tính toán và xác định số dự phòng khấu hao hàng tồn kho cần được trích, các tình huống thường xảy ra đó là:

 • Nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho giống với số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong báo cáo năm trước thì không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho năm nay.
 • Nếu số dự phòng so sánh cao hơn số dư dự phòng khấu hao hàng tồn kho đã được rút trên sổ kế toán của năm trước thì doanh nghiệp tính số chênh lệch đó vào trị giá hàng tồn kho. Kinh phí xuất bán hàng hoá kỳ hiện tại.
 • Nếu đối chiếu số dự phòng phải lập thấp hơn số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã có trên sổ sách kế toán của báo cáo năm trước thì doanh nghiệp tính số chênh lệch hoàn nhập đưa vào giá trị tổn thất. Các mặt hàng đã bán trong khoảng thời gian này.

Đọc thêm: Hệ thống quản lý kho hàng – WMS là gì?

Quản lý, hạch toán dự phòng tồn kho hiệu quả chỉ với phần mềm 3S ERP

Module kho trong phần mềm 3S ERP được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến, sử dụng QR Code/Barcode để quản trị kho thông minh. Chức năng quản lý kho trong 3S ERP sẽ giải quyết những bài toán kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, giảm thiệt hại trong lưu trữ, kiểm soát nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông,… Giải pháp là lựa chọn hàng đầu trong việc hạch toán dự phòng hàng tồn kho có hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của module kho trong giải pháp 3S ERP

 • Thiết lập và quản lý hàng hóa, danh mục vật tư;
 • Quản lý hàng hóa vật tư đồng thời nhiều đơn vị tính quy đổi;
 • Quản lý hàng tồn kho theo vị trí, thùng, bao, gói, pallet;
 • Quản lý hàng hóa vật tư theo lô, HSD, tuổi hàng tồn kho;
 • Quản lý định mức tồn kho;
 • Tính giá vốn hàng tồn kho theo nhiều phương pháp;
 • Check mã với khách hàng;
 • Hệ thống báo cáo/phân tích theo nhiều chiều thông tin;

Công nghệ hỗ trợ hạch toán dự phòng giảm giá tồn kho

Hiệu quả khi vận hành chức năng quản trị kho trong 3S ERP

Dưới đây là những hiệu quả khi doanh nghiệp sử dụng công nghệ trong quản lý kho hàng thông minh, đặc biệt là phần mềm quản lý kho sản xuất:

 • Giảm chi phí tồn kho nhờ khả năng hiển thị hàng tồn kho theo thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối và mức tồn kho an toàn thấp hơn;
 • Tự động lập phiếu nhập/xuất kho nhanh chóng với độ chính xác tuyệt đối;
 • Mọi hoạt động nhập xuất/kiểm kê kho thủ công sẽ được thay thế bằng tự động hóa, tiết kiệm nhân lực cũng như thời gian nhập/xuất kho;
 • Quản lý tổng quan theo thời gian thực: cho phép các vị trí quản lý chủ chốt trong công ty có thể kiểm soát thông tin hàng hóa của công ty tại bất kỳ thời điểm nào;
 • Tiết kiệm thời gian trong quản trị doanh nghiệp: định vị được khu vực/vị trí của sản phẩm trong kho hàng, tiết kiệm thời gian trong việc lấy hàng hóa;
 • Cho phép quản lý nhiều vị trí kho
 • Chủ động trong sản xuất: cảnh báo khi các sản phẩm trong kho sắp hết. Tích hợp với bộ phận sản xuất, nhà cung cấp để chuẩn bị nguyên liệu cần thiết cho kế hoạch sản xuất
 • Kiểm soát kho nhanh chóng chính xác. Tránh thất thoát, gian lận hàng hóa
 • Giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp, tăng hiệu quả vốn lưu động

Giải pháp quản lý kho thông minh được ITG triển khai và ứng dụng thành công cho nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ khí như: Công ty phụ tùng xe máy ô tô Goshi Thăng Long, Cơ khí phụ trợ Matex Việt Nam, Cơ khí chế tạo Nhật Minh,… Để được tư vấn sâu hơn về phần mềm quản lý doanh nghiệp 3S ERP, hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi qua số hotline: 0986.196.838

Đọc thêm: Ebook Cẩm nang quản trị kho hiệu quả

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  Tặng bạn ebook

   Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
   Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng