bài Viết

Câu hỏi khảo sát mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

15/06/2018
VPA

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (Chọn trong các ngành sau)
Mô hình sản xuất của doanh nghiệp (Chọn trong các ngành sau)
Quy mô nhân sự của doanh nghiệp

B.CÂU HỎI KHẢO SÁT

PHẦN 1 - CÔNG NGHỆ (TECHNOLOGY)
1. Nền tảng cơ sở hạ tầng CNTT để chuyển đổi số của doanh nghiệp bạn?
2. Mức độ tự động hóa sản xuất trong nhà máy?
3. Doanh nghiệp bạn đã ứng dụng các Công nghệ 4.0 sau đây chưa? (Robot tự động hóa; In 3D; Quản lý DN với nền tảng Blockchain; Big Data & AI)
PHẦN 2 - QUY TRÌNH (PROCESS)
4. Doanh nghiệp bạn thực hiện việc theo dõi tiến độ sản xuất(dữ liệu máy, kết quả sản xuất) bằng cách nào sau đây?
5. Việc trao đổi, cập nhật thông tin hai chiều từ nhà máy tới khối văn phòng bằng phương pháp nào?
6. Dữ liệu đưa lên từ các cấp (vận hành, quản lý, nhà xưởng) có giúp người lãnh đạo dễ dàng phân tích và ra quyết định nhanh chóng hay không?
7. Doanh nghiệp bạn có đang áp dụng những Tiêu chuẩn/ Công cụ quản lý nâng cao năng suất không? (Ví dụ: Tiêu chuẩn ISO, Các công cụ 5S, Kaizen, TPM, Lean, 6 Sigma…)
8. Dữ liệu của quy trình từ Kinh doanh - Kế hoạch mua hàng - sản xuất - nhập kho của doanh nghiệp đang ở hiện trạng nào?
9. Lãnh đạo doanh nghiệp đang quản lý DN dựa trên bộ công cụ nào?
PHẦN 3 - TỔ CHỨC (ORGANISATION)
10. Kế hoạch của Ban lãnh đạo triển khai áp dụng hệ thống Công nghệ thông tin nhằm chuyển đổi số cho doanh nghiệp
11.Tỷ lệ các Trưởng phòng đưa ra yêu cầu áp dụng CNTT để chuyển đổi số doanh nghiệp của bạn
12. Tỷ lệ nhân lực có khả năng thích ứng với công nghệ mới (sử dụng máy tính và các thiết bị hiện đại) của công nhân của doanh nghiệp đang ở mức độ nào
Vui lòng điền các thông tin sau đây để nhận kết quả và tư vấn về Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cho doanh nghiệp của bạn:

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

    Tặng bạn ebook

      Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
      Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng