• Tin tức - sự kiện
Phần mềm quản trị nhân sự (HRM) nào tốt nhất hiện nay

Phần mềm quản trị nhân sự (HRM) nào tốt nhất hiện nay

Là nhà quản lý, chắc hẳn bạn luôn mong muốn nâng cao hiệu suất làm...
Phần mềm quản trị nhân sự tốt nhất từ ITG

Phần mềm quản trị nhân sự tốt nhất từ ITG

Quản trị nguồn tài nguyên nhân sự là thực hiện chức năng tổ chức của...
Sự cần thiết của phần mềm quản trị nhân sự viết theo yêu cầu doanh nghiệp

Sự cần thiết của phần mềm quản trị nhân sự viết theo yêu cầu doanh nghiệp

Việc khai thác tốt nguồn nhân lực là yếu tố cần thiết để tổ chức...
Góc khuất trong vấn đề quản lý nguồn lực doanh nghiệp

Góc khuất trong vấn đề quản lý nguồn lực doanh nghiệp

Trong lộ trình thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thế mạnh...
Hiệu quả của phần mềm nhân sự tiền lương trong doanh nghiệp

Hiệu quả của phần mềm nhân sự tiền lương trong doanh nghiệp

Quản lý nhân sự tiền lương luôn là một trong những vấn đề phức tạp,...
Ưu thế trong quản lý nguồn lực khi doanh nghiệp triển khai phần mềm quản lý nhân sự

Ưu thế trong quản lý nguồn lực khi doanh nghiệp triển khai phần mềm quản lý nhân sự

Sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm thay đổi cách thức vận...
Tại sao doanh nghiệp cần triển khai phần mềm HRM?

Tại sao doanh nghiệp cần triển khai phần mềm HRM?

Phần mềm HRM là giải pháp công nghệ cho phép cho doanh nghiệp nâng cao...
Tìm hiểu một số giải pháp quản trị doanh nghiệp nên triển khai

Tìm hiểu một số giải pháp quản trị doanh nghiệp nên triển khai

Áp dụng giải pháp công nghệ để giải quyết những bài toán trong tổ chức...
Phần mềm quản trị nhân sự nằm ở đâu trong mô hình Smart Factory?

Phần mềm quản trị nhân sự nằm ở đâu trong mô hình Smart Factory?

Con người là tài sản lớn nhất của mọi nhà máy, là yếu tố chiếm...
1 2 3 6

Khách hàng tiêu biểu