ITG Technology thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

ITG Technology thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

Thông bó lịch nghỉ mát hè 2022

Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác!

Công ty Cổ phần Công nghệ ITG xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác về Lịch nghỉ mát hè năm 2022 của chúng tôi như sau: 

Thời gian nghỉ từ: 

 • Thứ 6 ngày 24/06/2022 đến Chủ nhật ngày 26/06/2022
 • Ngày làm việc trở lại: Thứ Hai ngày 27/06/2022

Trong thời gian này, các dịch vụ triển khai cũng như hỗ trợ sẽ không đáp ứng được kịp thời theo cam kết giữa hai bên, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía Quý khách hàng.

Mọi yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách hàng trong thời gian nghỉ mát, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0966.966.051/052/053 hoặc gửi Email về địa chỉ: support@itgtechnology.vn. 

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

ITG Technology thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

Thông bó lịch nghỉ mát hè 2022

Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác!

Công ty Cổ phần Công nghệ ITG xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác về Lịch nghỉ mát hè năm 2022 của chúng tôi như sau: 

Thời gian nghỉ từ: 

 • Thứ 6 ngày 24/06/2022 đến Chủ nhật ngày 26/06/2022
 • Ngày làm việc trở lại: Thứ Hai ngày 27/06/2022

Trong thời gian này, các dịch vụ triển khai cũng như hỗ trợ sẽ không đáp ứng được kịp thời theo cam kết giữa hai bên, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía Quý khách hàng.

Mọi yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách hàng trong thời gian nghỉ mát, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0966.966.051/052/053 hoặc gửi Email về địa chỉ: support@itgtechnology.vn. 

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

ITG Technology thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

Thông bó lịch nghỉ mát hè 2022

Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác!

Công ty Cổ phần Công nghệ ITG xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác về Lịch nghỉ mát hè năm 2022 của chúng tôi như sau: 

Thời gian nghỉ từ: 

 • Thứ 6 ngày 24/06/2022 đến Chủ nhật ngày 26/06/2022
 • Ngày làm việc trở lại: Thứ Hai ngày 27/06/2022

Trong thời gian này, các dịch vụ triển khai cũng như hỗ trợ sẽ không đáp ứng được kịp thời theo cam kết giữa hai bên, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía Quý khách hàng.

Mọi yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách hàng trong thời gian nghỉ mát, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0966.966.051/052/053 hoặc gửi Email về địa chỉ: support@itgtechnology.vn. 

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

ITG Technology thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

Thông bó lịch nghỉ mát hè 2022

Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác!

Công ty Cổ phần Công nghệ ITG xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác về Lịch nghỉ mát hè năm 2022 của chúng tôi như sau: 

Thời gian nghỉ từ: 

 • Thứ 6 ngày 24/06/2022 đến Chủ nhật ngày 26/06/2022
 • Ngày làm việc trở lại: Thứ Hai ngày 27/06/2022

Trong thời gian này, các dịch vụ triển khai cũng như hỗ trợ sẽ không đáp ứng được kịp thời theo cam kết giữa hai bên, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía Quý khách hàng.

Mọi yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách hàng trong thời gian nghỉ mát, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0966.966.051/052/053 hoặc gửi Email về địa chỉ: support@itgtechnology.vn. 

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

ITG Technology thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

Thông bó lịch nghỉ mát hè 2022

Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác!

Công ty Cổ phần Công nghệ ITG xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác về Lịch nghỉ mát hè năm 2022 của chúng tôi như sau: 

Thời gian nghỉ từ: 

 • Thứ 6 ngày 24/06/2022 đến Chủ nhật ngày 26/06/2022
 • Ngày làm việc trở lại: Thứ Hai ngày 27/06/2022

Trong thời gian này, các dịch vụ triển khai cũng như hỗ trợ sẽ không đáp ứng được kịp thời theo cam kết giữa hai bên, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía Quý khách hàng.

Mọi yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách hàng trong thời gian nghỉ mát, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0966.966.051/052/053 hoặc gửi Email về địa chỉ: support@itgtechnology.vn. 

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

ITG Technology thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

Thông bó lịch nghỉ mát hè 2022

Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác!

Công ty Cổ phần Công nghệ ITG xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác về Lịch nghỉ mát hè năm 2022 của chúng tôi như sau: 

Thời gian nghỉ từ: 

 • Thứ 6 ngày 24/06/2022 đến Chủ nhật ngày 26/06/2022
 • Ngày làm việc trở lại: Thứ Hai ngày 27/06/2022

Trong thời gian này, các dịch vụ triển khai cũng như hỗ trợ sẽ không đáp ứng được kịp thời theo cam kết giữa hai bên, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía Quý khách hàng.

Mọi yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách hàng trong thời gian nghỉ mát, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0966.966.051/052/053 hoặc gửi Email về địa chỉ: support@itgtechnology.vn. 

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

ITG Technology thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

Thông bó lịch nghỉ mát hè 2022

Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác!

Công ty Cổ phần Công nghệ ITG xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác về Lịch nghỉ mát hè năm 2022 của chúng tôi như sau: 

Thời gian nghỉ từ: 

 • Thứ 6 ngày 24/06/2022 đến Chủ nhật ngày 26/06/2022
 • Ngày làm việc trở lại: Thứ Hai ngày 27/06/2022

Trong thời gian này, các dịch vụ triển khai cũng như hỗ trợ sẽ không đáp ứng được kịp thời theo cam kết giữa hai bên, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía Quý khách hàng.

Mọi yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách hàng trong thời gian nghỉ mát, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0966.966.051/052/053 hoặc gửi Email về địa chỉ: support@itgtechnology.vn. 

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

ITG Technology thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

Thông bó lịch nghỉ mát hè 2022

Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác!

Công ty Cổ phần Công nghệ ITG xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác về Lịch nghỉ mát hè năm 2022 của chúng tôi như sau: 

Thời gian nghỉ từ: 

 • Thứ 6 ngày 24/06/2022 đến Chủ nhật ngày 26/06/2022
 • Ngày làm việc trở lại: Thứ Hai ngày 27/06/2022

Trong thời gian này, các dịch vụ triển khai cũng như hỗ trợ sẽ không đáp ứng được kịp thời theo cam kết giữa hai bên, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía Quý khách hàng.

Mọi yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách hàng trong thời gian nghỉ mát, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0966.966.051/052/053 hoặc gửi Email về địa chỉ: support@itgtechnology.vn. 

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

ITG Technology thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

Thông bó lịch nghỉ mát hè 2022

Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác!

Công ty Cổ phần Công nghệ ITG xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác về Lịch nghỉ mát hè năm 2022 của chúng tôi như sau: 

Thời gian nghỉ từ: 

 • Thứ 6 ngày 24/06/2022 đến Chủ nhật ngày 26/06/2022
 • Ngày làm việc trở lại: Thứ Hai ngày 27/06/2022

Trong thời gian này, các dịch vụ triển khai cũng như hỗ trợ sẽ không đáp ứng được kịp thời theo cam kết giữa hai bên, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía Quý khách hàng.

Mọi yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách hàng trong thời gian nghỉ mát, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0966.966.051/052/053 hoặc gửi Email về địa chỉ: support@itgtechnology.vn. 

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

ITG Technology thông báo lịch nghỉ mát hè 2022

Thông bó lịch nghỉ mát hè 2022

Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác!

Công ty Cổ phần Công nghệ ITG xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác về Lịch nghỉ mát hè năm 2022 của chúng tôi như sau: 

Thời gian nghỉ từ: 

 • Thứ 6 ngày 24/06/2022 đến Chủ nhật ngày 26/06/2022
 • Ngày làm việc trở lại: Thứ Hai ngày 27/06/2022

Trong thời gian này, các dịch vụ triển khai cũng như hỗ trợ sẽ không đáp ứng được kịp thời theo cam kết giữa hai bên, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía Quý khách hàng.

Mọi yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách hàng trong thời gian nghỉ mát, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0966.966.051/052/053 hoặc gửi Email về địa chỉ: support@itgtechnology.vn. 

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat