• Tin tức - sự kiện
ERP – Công cụ đắc lực cho bộ phận tài chính kế toán trong doanh nghiệp

ERP – Công cụ đắc lực cho bộ phận tài chính kế toán trong doanh nghiệp

ERP với sức mạnh quản lý tổng thể nguồn lực trong doanh nghiệp, từ lâu...
Tìm hiểu một số giải pháp quản trị doanh nghiệp nên triển khai

Tìm hiểu một số giải pháp quản trị doanh nghiệp nên triển khai

Áp dụng giải pháp công nghệ để giải quyết những bài toán trong tổ chức...
Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm quản lý nhân sự – tiền lương

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm quản lý nhân sự – tiền lương

Có nên triển khai phần mềm quản lý nhân sự - tiền lương trong quản...
Quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả?

Quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả?

Bạn có biết: 50% số doanh nghiệp bị phá sản vẫn đang làm ăn có...
Sự khác biệt giữa phần mềm kế toán thông thường và kế toán trong ERP

Sự khác biệt giữa phần mềm kế toán thông thường và kế toán trong ERP

Kế toán - tài chính là một trong những module quan trọng nhất trong phần...
Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? Hạch toán chi phí ra sao?

Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? Hạch toán chi phí ra sao?

Một doanh nghiệp muốn vận hành hiệu quả thì việc quản lý chi phí đóng...
Sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh là xu hướng tất yếu

Sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh là xu hướng tất yếu

Theo tổng cục thuế, trong năm 2017 có tới 9.000 doanh nghiệp thông báo phát...
SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được soạn...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ NHỮNG ĐIỀU NÊN HOÀN THIỆN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ NHỮNG ĐIỀU NÊN HOÀN THIỆN

Mục đích của báo cáo thường niên là nhằm giới thiệu cho các nhà đầu...
1 2

Khách hàng tiêu biểu