bài Viết

BÀI TOÁN QUẢN TRỊ NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM

21/03/2016

Quản trị tổng thể cho Doanh nghiệp Sản xuất và Phân phối Dược phẩm đã được ITG Việt Nam đề cập ở phần trước, hôm nay xin giới thiệu Giải pháp cho bài toán Quản trị Nghiên cứu, Phát triển và xác định giá thành Kế hoạch của sản phẩm.

Trong Doanh nghiệp sản xuất, phân phối nói chung và đơn vị chuyên ngành Dược phẩm nói riêng, công tác Nghiên cứu, Phát triển và xác định giá thành kế hoạch được xem là bước khởi đầu quan trọng. Tuy nhiên, việc Quản lý tại bộ phận Research and Development (R&D) ở các Doanh nghiệp Dược Việt Nam lại chưa được quan tâm, đầu tư xác đáng. Vô hình chung, mức độ thực hành, triển khai công việc đang dừng lại ở một mô hình thủ công, không có tính quy chuẩn và đồng bộ. Dẫn đến việc tra cứu cũng như bảo mật thông tin của sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất và phát triển của Doanh nghiệp.

Dựa trên kết quả nghiên cứu những giải pháp tiên tiến của thế giới về Quản trị ngành Dược, kết hợp với việc triển khai cho các đơn vị Dược phẩm, Hóa chất – ITG Việt Nam với 3S ERP .iSCM chuyên ngành Sản xuất và Phân phối Dược phẩm đã hoàn thiện các chức năng để giúp Doanh nghiệp Sản xuất Dược phẩm Quản lý và bảo mật thông tin sản phẩm một cách hiệu quả.

Mô hình Quản trị Nghiên cứu, Phát triển và xác định giá thành kế hoạch sản phẩm trong giải pháp 3S ERP .iSCM chuyên ngành Sản xuất và Phân phối Dược phẩm.

Đọc thêm: Công nghệ 4.0

 

Mô hình giải pháp 3S ERP chuyên ngành Nghiên cứu và Phát triển sp

Mô hình giải pháp 3S ERP chuyên ngành Nghiên cứu và Phát triển sp

Những lợi ích cơ bản mà chức năng Quản trị Nghiên cứu, phát triển và xác định giá thành kế hoạch sản phẩm trong giải pháp 3S ERP .iSCM chuyên ngành Sản xuất và Phân phối Dược phẩm mang lại cho doanh nghiệp như sau:

anh chuc nang

Đọc thêm: DN Việt cần chuẩn bị gì để đón đầu nền sản xuất công nghiệp 4.0

Mời tham khảo các giải pháp tiếp theo cho trong Giải pháp 3S ERP .iSCM chuyên ngành Sản xuất và Phân phối Dược phẩm.

  • Quản trị các kênh phân phối và bán hàng.
Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

    Tặng bạn ebook

      Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
      Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng