bài Viết

Quản trị
kênh phân phối

18/04/2020

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI (DMS)

Theo dõi hoạt động bán hàng của nhà phân phối, điểm bán. Cập nhật thông tin thị trường, độ phủ sản phẩm, đối thủ cạnh tranh. Giám sát nhân viên thị trường bằng GPS.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

    Tặng bạn ebook

      Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
      Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng