bài Viết

Quản lý
quan hệ khách hàng

18/04/2020

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM)

Cung cấp cái nhìn 360 độ về khách hàng với toàn bộ vòng đời của khách. Thúc đẩy bán hàng hiệu quả hỗ trợ công cụ thực hiện các chiến dịch marketing

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

    Tặng bạn ebook

      Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
      Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng