bài Viết

Quản lý
truy xuất nguồn gốc

14/04/2020

Quản lý truy xuất nguồn gốc

Cung cấp cái nhìn chi tiết về hành trình của sản phẩm qua từng giai đoạn sản xuất

từ nguyên liệu tới thành phẩm chỉ bằng một chỉ dấu duy nhất.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

    Tặng bạn ebook

      Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
      Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng