bài Viết

Quản lý
thiết bị

14/04/2020

Quản lý thiết bị

 • Quản lý hồ sơ thiết bị
 • Quản lý vật tư, phụ tùng
 • Theo dõi trạng thái thiết bị
 • Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  Tặng bạn ebook

   Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
   Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng