bài Viết

Ông Vũ Năng Liêu
Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Traphaco CNC

06/07/2020

Năm 2020, Traphaco CNC đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng cho quá trình chuyển đổi số. Việc bắt tay với ITG để triển khai ERP thể hiện sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo Traphaco CNC trên hành trình này. Sau hai giai đoạn triển khai, tôi đánh giá dự án đến nay đã thành công rực rỡ. Đây cũng là bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển khai đoạn 2022-2026 của Traphaco CNC.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

    Tặng bạn ebook

      Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
      Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng