bài Viết

Ông Nguyễn Năng An
Tổng Giám đốc công ty TNHH Công nghệ Cosmos

30/06/2020

Đối với chuyển đổi số, Cosmos xác định chỉ có tiến, không có lùi. Ứng dụng công nghệ là định hướng “ăn sâu vào trong máu” để chúng tôi phát huy giá trị “Be lean, Be seen”. Giải pháp 3S iFACTORY của ITG có khả năng giúp nhà máy Cosmos tinh gọn và giải quyết được bài toán lên kế hoạch sản xuất, lập lịch sản xuất.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

    Tặng bạn ebook

      Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
      Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng