bài Viết

Hệ thống điều hành
sản xuất

18/04/2020

HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT (MES)

Kết nối, giám sát và kiểm soát các hệ thống sản xuất và luồng dữ liệu phức tạp tại nhà máy đảm bảo thực hiện hiệu quả và nâng cao hoạt động sản xuất.

Đánh giá timeline_slider_post
Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  Tặng bạn ebook

   Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
   Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

    Phone Gọi ngay
    zalo chat Zalo chat
    Facebook chat Facebook chat