bài Viết

Các tính năng trong phân hệ quản lý sản xuất của ERP đối với ngành mỹ phẩm

07/09/2017

Hiện nay, có rất nhiều các công ty, doanh nghiệp xuất hiện, mỗi doanh nghiệp chuyên về mỗi ngành nghề khác nhau. Với một doanh nghiệp lớn, việc giám sát tất cả sẽ rất khó nếu không có một phần mềm quản lý. Vì vậy, người ta sáng tạo ra phần mềm ERP để quản lý tổng thể doanh nghiệp. Mỗi ngành nghề có thể có hệ thống ERP rất khác nhau. Dưới đây là những tính năng của phân hệ quản lý sản xuất (QLSX) của ERP cho ngành mỹ phẩm.

Các tính năng chính

Quản lý về khả năng sản xuất: Phần mềm ERP sẽ báo cáo các nguồn lực ở Nhà máy như công suất, thời gian làm việc, nguồn nhân lực, … rồi phân tích về sự hoàn thành của kế hoạch có kịp tiến độ hay không, nếu không thì cần bổ sung thêm bao nhiêu nguồn lực.

Tập hợp nhu cầu cần sản xuất: ERP cho ngành mỹ phẩm sẽ tập hợp các nhu cầu hàng hóa từ đơn đặt hàng của khách và số lượng hàng hóa từ nguồn dự báo,từ đó lập ra số lượng hàng cần sản xuất.

Lập ra kế hoạch sản xuất: Chức năng này giúp bộ phận lập kế hoạch kiểm soát thông tin của kế hoạch qua việc tạo các lệnh dựa trên số liệu hàng hóa cần phải sản xuất.

Xác định mức nguyên liệu cần sử dụng: Với chức năng này, nhà máy xác định số nguyên liệu cần dùng cho một sản phẩm, xác định số lượng cho từng giai đoạn sản xuất. Từ đó việc tính giá thành của mỗi sản phẩm cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Quản lý về thông tin của quá trình sản xuất: Người quản lý khu sản xuất có thể thống kê về số công nhân, số sản phẩm, thời gian làm việc, … của từng ngày, từng công đoạn của quá trình sản xuất. Với những số liệu này, giúp nhà máy tính được chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất: Chi phí trong nguyên liệu sản xuất và các chi phí khác.

Tính giá thành của sản phẩm: Từ cơ sở của việc xác định mức nguyên liệu cần sử dụng, quản lý về thông tin của quá trình sản xuất và những chi phí khác, chức năng tính giá thành của sản phẩm hoạt động và tính được giá của sản phẩm phù hợp và dễ dàng.

• Ngoài ra, ERP cho ngành mỹ phẩm trong phân đoạn này còn có các tính năng khác hệ thống sản xuất thử để tạo ra các sản phẩm dùng thử, quản lý về chất lượng của sản phẩm xem có đạt đúng tiêu chuẩn hay không, … Những tính năng này hoàn toàn cần thiết và phù hợp với yêu cầu quản lý trong ngành mỹ phẩm.

Phần mềm ERP là phần mềm rất hữu dụng và cần thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành mỹ phẩm rất cần để đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp của sản phẩm.

Đọc thêm: Giải pháp ERP cho ngành hóa chất của mỗi doanh nghiệp

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

    Tặng bạn ebook

      Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
      Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng