• Sản phẩm

Phần mềm kế toán 3S Accounting

Phần mềm kế toán 3S Accounting được thiết kế mở, mềm dẻo, linh hoạt, dễ dàng bổ sung và hiệu chỉnh các chức năng, phù hợp yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp cũng như sự thay đổi của chế độ tài chính kế toán tại thời điểm hiện tại.

Phần mềm kế toán 3S Accounting sử dụng công nghệ Cơ sở dữ liệu SQL Server cho phép chạy trên tất cả các hệ điều hành Windows đang được sử dụng trên thị trường và cho phép chạy mạng đa người dùng, kết nối nhiều bộ phận phòng ban.

Phần mềm kế toán

Các module chính của phần mềm kế toán 3S Accounting:

I. Quản lý tài chính

  • Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi NH, tiền vay)

Theo dõi thu, chi tiền mặt tức thời tại quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại các ngân hàng theo nhiều loại tiền tệ VNĐ, USD, EUR, JPY, … Lập và in phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi từ máy tính. Tự động tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. Thanh toán chi tiết cho các hóa đơn mua hàng, thu tiền hàng, đối trừ công nợ.
Báo cáo: Sổ quỹ, sổ quỹ in từng ngày, Bảng cân đối phát sinh theo ngày, Nhật ký thu tiền, Nhật ký chi tiền, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo số dư tại quỹ và tại ngân hàng, …

  • Kế toán công nợ phải thu

Nhận số liệu phát sinh công nợ phải thu từ phân hệ quản lý bán hàng. Quản lý công nợ phải thu chi tiết theo từng khách hàng, nhóm khách hàng, từng hóa đơn, thương vụ, hợp đồng, theo cán bộ kinh doanh quản lý. Quản lý công nợ phải thu theo hạn thanh toán, quy định và quản lý công nợ theo hạn mức về giá trị và thời gian nợ.
Báo cáo: Sổ chi tiết công nợ phải thu của 1 khách hàng, Sổ chi tiết công nợ phải thu lên cho nhiều khách hàng, Bảng cân đối phát sinh công nợ phải thu, Báo cáo công nợ phải thu theo hạn thanh toán, …

  • Kế toán công nợ phải trả

Nhận số liệu phát sinh công nợ phải trả từ phân hệ quản lý mua hàng. Quản lý công nợ phải trả chi tiết theo từng nhà cung cấp, từng hóa đơn, thương vụ, hợp đồng. Quản lý công nợ phải trả theo hạn thanh toán, …
Báo cáo: Sổ chi tiết công nợ phải trả của 1 nhà cung cấp, Sổ chi tiết công nợ phải trả lên cho nhiều nhà cung cấp, Bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả, Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán, …

  • Kế toán tổng hợp

Liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ kế toán chi tiết: Vốn bằng tiền, công nợ phải thu, công nợ phải trả, chi phí giá thành, tài sản cố định, bán hàng, mua hàng, tồn kho. Là nơi tập hợp các dữ liệu để lên các báo cáo tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
Ngoài các dữ liệu nhận từ các phân hệ kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp còn tạo ra các bút toán phân bổ, kết chuyển, điều chỉnh tự động, bút toán khóa sổ để lên các sổ sách, báo cáo theo chế độ kế toán.
Sổ kế toán: Chương trình tự động tổng hợp và lên báo cáo theo cả 4 hình thức sổ kế toán là Nhật ký chung, Chứng từ – ghi sổ, Nhật ký chứng từ, Nhật ký – sổ cái. Tùy theo đặc điểm và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà lựa chọn sử dụng hình thức sổ nào.

  • Tích hợp với hóa đơn điện tử

Nhằm giúp kế toán tiết kiệm tối đa thời gian và công sức, cắt giảm các công đoạn như nhập lại dữ liệu, đối chiếu, phần mềm kế toán 3S Accounting của ITG đã tích hợp với hóa đơn điện tử để mang lại những tiện ích nhất cho người sử dụng, theo đó tất cả dữ liệu từ phần mềm kế toán sẽ được tích hợp sẵn sàng trên phần mềm hóa đơn điện tử của BKAV, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện quá trình lập, xuất hóa đơn và gửi hóa đơn ngay trên phần mềm.
Đặc biệt, sự kết hợp hoàn hảo giữa phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử giúp Doanh nghiệp dễ dàng hoạch toán doanh thu, hạn chế những khó khăn trong công tác đối chiếu sổ sách sau này. Ngay sau khi lập chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu thì chưa đầy 5s, kế toán có thể phát hành hóa đơn điện tử để gửi cho người mua ngay trên phần mềm kế toán. Người mua tức thời nhận được hóa đơn điện tử thông qua email, tra cứu hóa đơn dễ dàng chỉ với 1 cú click chuột.

Phần mềm kế toán tốt nhất

  • Báo cáo thuế (mới nhất)

Tính và theo dõi các khoản thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Chương trình tự động kê khai thuế đầu vào, đầu ra ngay khi lập chứng từ tại các phân hệ kế toán, đồng thời có chức năng kê khai bổ sung và điều chỉnh thuế đầu vào, đầu ra.
Phần mềm kế toán 3S Accounting luôn cập nhật các chính sách và biểu mẫu thuế mới nhất.
Báo cáo thuế: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào (Mẫu 03, 04, 05); Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra (Mẫu 02), tờ khai thuế, Sổ theo dõi thuế GTGT được hoàn lại, Sổ theo dõi thuế GTGT được miễn giảm.

  • Báo cáo tài chính (mới nhất)

Bảng cân đối phát sinh các tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh: Lãi/lỗi, Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo pp trực tiếp & gián tiếp), Thuyết minh báo cáo tài chính.

>>>Đọc thêm: Lãng phí trong sản xuất là gì? Cách loại bỏ lãng phí trong sản xuất

II. Kế toán chi phí và tính giá thành

Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất cho từng sản phẩm, công trình hoặc nhóm sản phẩm, nhóm công trình, … theo từng giai đoạn.
Khai báo giá thành kế hoạch, giá thành định mức, so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch, giá thành định mức để từ đó có được những phân tích sắc bén làm cơ sở để đề ra các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
Tự động phân bổ, kết chuyển chi phí. Cho phép phân bổ chi phí chung theo nhiều tiêu thức.
Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Phương pháp trực tiếp, định mức, hệ số, hoàn nguyên, phân bước, hỗn hợp.
Báo cáo: Thẻ giá thành, Bảng tổng hợp giá thành, Bảng tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm, Bảng chi phí tiền lương, BHXH, KPCĐ cho sản phẩm, Các báo cáo chi phí theo tiểu khoản, Báo cáo giá thành công trình xây lắp, Báo cáo KQSXKD cho công trình xây lắp, …

III. Quản lý mua hàng

Quản lý và theo dõi tình hình mua hàng về số lượng, giá trị hàng nhập, hàng xuất trả lại nhà cung cấp, tính và phân bổ chi phí mua hàng theo từng lần mua cho từng mặt hàng. Kê khai và theo dõi thuế GTGT đầu vào, thuế nhập khẩu trên hóa đơn mua hàng.
Báo cáo: Bảng kê hàng nhập mua, Sổ nhật ký mua hàng, Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp, theo hợp đồng, theo nhóm hàng, Báo cáo mua hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu, Tổng hợp hàng nhập mua, …

IV. Quản lý bán hàng

Quản lý và theo dõi tình hình bán hàng về số lượng và giá trị, cho phép in hóa đơn bán lẻ hoặc hóa đơn VAT trực tiếp từ máy tính. Cho phép quản lý và hạch toán thuận lợi hàng bán bị trả lại.
Khai báo tự động tính và định khoản thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt đầu ra cũng như các khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá, khuyến mại theo nhiều cách khác nhau.
Báo cáo: Báo cáo phân tích tình hình bán hàng đa dạng và có thể tùy chọn theo nhiều tiêu thức khác nhau như theo hóa đơn, theo mặt hàng, theo khách hàng, nhóm khách hàng, so sánh giữa các thời kỳ, theo hợp đồng, thương vụ, theo nhân viên hoặc bộ phận bán hàng, theo các mức giá bán, … giúp cho nhà quản lý luôn nắm bắt và chủ động về tình hình bán hàng của đơn vị.

V. Quản lý hàng tồn kho

Quản lý nhập, xuất, tồn kho hàng hóa vật tư cả về số lượng và giá trị đồng thời nhận số liệu từ phân hệ quản lý mua hàng và quản lý bán hàng từ đó đưa ra thông tin chính xác để kiểm soát lượng hàng hóa tồn kho, mức tồn kho tối thiểu, tối đa và tồn theo từng phiếu nhập.

Phần mềm kế toán3S Accounting cho phép quản lý hàng hóa vật tư theo cấu trúc vật tư, theo nhiều đơn vị tính và qui đổi về đơn vị tính chuẩn như: Tấn – kg, Thùng – hộp, m3 – lít, …
3S Accounting cho phép tính giá vật tư theo nhiều phương pháp: Bình quân tháng, Bình quân di động, Nhập trước xuất trước, Giá đích danh.
Báo cáo: Báo cáo hàng nhập, Báo cáo hàng xuất, Báo cáo tổng hợp Nhập Xuất Tồn, Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, Thẻ kho, Báo cáo tồn kho, Báo cáo tồn theo kho, Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập, …

VI/ Quản lý tài sản cố định – công cụ dụng cụ

Theo dõi tăng giảm tài sản theo từng nhóm, bộ phận sử dụng, nguồn vốn hình thành, đối tượng sử dụng, quá trình luân chuyển tài sản qua các thời kỳ.
Tự động tính và hạch toán khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn, mục đích sử dụng, bộ phận sử dụng. Cho phép điều chỉnh giá trị khấu hao một cách linh động cho phù hợp với yêu cầu quản lý, sản xuất.
Cho phép tính khấu hao theo đường thẳng và giảm dần. Hỗ trợ kiểm kê chi tiết tài sản theo từng nhóm, loại và đối tượng sử dụng.
Cho phép quản lý và phân bổ dần giá trị CCDC vào chi phí từ tài khoản 142, 242 và báo cáo về tình hình phân bổ.
Báo cáo: Bảng tính khấu hao TSCĐ, Bảng phân bổ khấu hao, Báo cáo chi tiết TSCĐ, Báo cáo chi tiết kiểm kê TSCĐ, Báo cáo chi tiết kiểm kê TSCĐ theo nguồn vốn, Báo cáo tăng giảm TSCĐ, …

VII. Quản trị hệ thống

Là phân hệ khai báo và quản lý các tham số hệ thống, quản lý và bảo trì số liệu, khai báo và quản lý người sử dụng. Cho phép dễ dàng khai báo, thiết lập các tham số hệ thống của phần mềm cho phù hợp với yêu cầu. Tính năng bảo mật cho phép khai báo và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng, danh mục, chức từ, từng thao tác trên chứng từ cho từng người sử dụng.
Chức năng Bảo trì và kiểm tra số liệu tự động tìm kiếm và sửa lỗi dữ liệu giúp cho người dùng khắc phục được những sai sót trong quá trình thao tác.
Cho phép kết xuất dữ liệu vào/ra, truyền/nhận và tổng hợp số liệu từ các chi nhánh, đơn vị thành viên với số liệu tại Trụ sở chính để lên báo cáo tổng hợp cho toàn Công ty.
Tự động sao lưu dữ liệu theo lịch, kết xuất dữ liệu ra Excel, Word, file DBF và nhiều tiện ích khác.

Các đặc điểm nổi bật của 3S Accounting:

Phần mềm kế toán quản trị: 3S Accounting được thiết kế theo hướng quản trị đóng vai trò là công cụ trợ giúp các nhà quản lý phân tích và đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời, hiệu quả. Phân tích dữ liệu đa cấp, đa chiều, xem xét thông tin trên nhiều giác độ khác nhau để giúp nhà quản lý có được cái nhìn tổng thể. Bên cạnh đó còn giúp nhà quản lý lập kế hoạch, so sánh và phân tích biến động giữa thực tế và kế hoạch.

Hệ thống mở, mềm dẻo, linh hoạt:
có thể điều chỉnh không chỉ phù hợp với yêu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng cho các yêu cầu phát triển mở rộng trong tương lai và sự thay đổi chính sách, chế độ kế toán của nhà nước.

Tính năng quản trị xuôi – quản trị ngược: Cho phép truy xuất báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp ngay khi đang ở màn hình cập nhật chứng từ. Ngược lại người dùng có thể truy vấn từ báo cáo tổng hợp về sổ chi tiết và truy cập vào tận chứng từ phát sinh.

Công nghệ tiên tiến: Cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 được sử dụng cùng với hệ thống được thiết kế theo mô hình nhiều lớp cho phép làm việc tốt với khối lượng dữ liệu lớn, độ ổn định cao, bảo mật và an toàn dữ liệu tuyệt đối.

Giải pháp toàn diện: Thiết kế tuân thủ chặt chẽ chế độ kế toán mới nhất. Đầy đủ các phần hành kế toán trong doanh nghiệp mang tính quy trình tránh sự trùng lắp công việc giữa các phòng ban như cập nhật phiếu nhập, phiếu xuất ở phòng vật tư, cập nhật hóa đơn ở phòng kinh doanh, … số liệu được đưa về phòng kế toán kiểm tra và hạch toán lên sổ cái.

Dịch vụ chuyên nghiệp và chu đáo: Quy trình tiếp cận và triển khai dự án gồm 9 bước bởi những chuyên viên có năng lực chuyên môn tốt, năng động, nhiệt tình và được kiểm soát chặt chẽ bởi bộ phận quản lý chất lượng, cùng với dịch vụ bảo hành – tư vấn – chăm sóc khách hàng chu đáo.

Và nhiều tính năng nổi bật khác …

Tích hợp với hệ thống ERP

Phần mềm kế toán 3S Accounting có khả năng tích hợp với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tạo giúp kết nối các bộ phận. Hầu hết hoạt động của các bộ phận và mọi nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp đều liên quan mật thiết đến bộ phận Kế toán nên module quản lý tài chính kế toán tích hợp vớihệ thống giải pháp ERP tổng thể có vai trò cực kỳ quan trọng.

Với tính liên kết dữ liệu đồng nhất toàn hệ thống 3S ERP, phân hệ kế toán sẽ có sự kế thừa dữ liệu chặt chẽ, chính xác và tức thời từ các bộ phận khác trong doanh nghiệp, giúp tối đa hóa năng suất làm việc của cán bộ nhân viên hay giúp nhà quản trị, ban lãnh đạo luôn có được những thông tin chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

>>>Đọc thêm: Các chức năng trong phần mềm 3S ERP