• Sản phẩm

3S HRM – QUẢN TRỊ NHÂN SỰ THỜI KỲ SỐ HÓA

Để tiên phong trong kỷ nguyên số, HR phải trở thành người dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ nhằm phát huy tối đa nguồn lực doanh nghiệp. Với việc ứng dụng 3S HRM giúp DN thay đổi cách thức quản trị nhân sự theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp tự động, bắt kịp xu hướng 4.0.

phần mềm 3s hrm

3S HRM – TỐI ƯU NGUỒN LỰC CON NGƯỜI CỦA TỔ CHỨC

CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM 3S HRM

Quản lý nhân sự

Cập nhật thông tin chi tiết về từng nhân viên, quản lý bảo hiểm của nhân viên. Cảnh báo nhân sự: sự thiếu hụt, nhân sự nghỉ sinh, đi làm lại, Báo cáo những hợp đồng lao động sắp hết hạn trong kỳ…

Quản trị chấm công nhân viên tự động, tiên tiến

Bên cạnh lấy dữ liệu tự động từ máy chấm công, 3S HRM hỗ trợ khai báo chấm công linh hoạt với nhân viên phải đi thị trường bằng GPS.

Tính lương linh động theo đặc thù

Áp dụng công thức tính lương theo thực tế tại mỗi đơn vị (tính lương theo ngày công, lương sản phẩm). Tự động tính theo hệ số lương cho thời gian làm thêm, ngày nghỉ. Các tham số lương…

Quản lý quy trình tuyển dụng chuyên sâu

Hỗ trợ HR lập kế hoạch tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên, lập lịch phỏng vấn/thi tuyển, lưu trữ hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển và báo cáo phân tích tình hình tuyển dụng

TÍNH NĂNG NÂNG CAO

https://itgtechnology.vn/wp-content/uploads/2018/07/hrm-6-01.png

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN QUA KPI

• Khai báo KPI gắn với từng vị trí công việc: Trọng số, điểm số min, max, nguồn số liệu lương, …
• Xây dựng quy tắc đánh giá giữa các vị trí trong cơ quan, đơn vị.
• Khởi tạo kế hoạch, triển khai đánh giá, kết thúc đánh giá.
• Cho phép import từ tệp xlsx. Export dạng xlsx, pdf,…

https://itgtechnology.vn/wp-content/uploads/2018/07/hrm-7-01.png

Xây dựng được khung năng lực gắn với năng lực lõi của Công ty.

• Hỗ trợ triển khai lộ trình phát triển sự nghiệp cho toàn hệ thống.
• Xây dựng được khung năng lực gắn với năng lực lõi của Công ty.
• Xây dựng được kế hoạch đào tạo tổng thể dựa theo năng lực thực tế.
• Gắn kết và xây dựng lòng trung thành của nhân viên với Công ty.