• Sản xuất

KIẾN TẠO NHÀ MÁY THÔNG MINH

Theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất
ngay trong thời gian thực

Tăng năng suất nhà máy với giải pháp
quản lý sản xuất tối ưu

  • Sản xuất

TỰ ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Hệ thống được lập trình sẵn công thức giúp cho việc lập kế hoạch sản xuất vốn phức tạp trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn.

Các tính năng nổi bật

Khám phá hệ thống 3S ERP ứng dụng công nghệ hiện đại để chuyển đổi các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp