• Sản phẩm

3S CRM QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG THỜI KỲ SỐ HÓA

Phân hệ 3S CRM hỗ trợ doanh nghiệp quản lý khách hàng xuyên suốt toàn bộ quá trình từ khách hàng tiềm năng, các cơ hội kinh doanh, các giao dịch bán hàng, đến dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng sau bán hàng. 3S CRM được kết nối một cách hữu cơ với các phân hệ khác như: quản lý sản xuất, kế toán, tài chính, … tạo thành một quy trình quản lý tự động, khép kín của doanh nghiệp.

crm 10 01 - 3S CRM

3S CRM – QUẢN LÝ TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH TƯƠNG TÁC VỚI KHÁCH HÀNG

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM 3S CRM

module chinh - 3S CRM

LÊN BÁO GIÁ, ĐỀ XUẤT NHANH CHÓNG, LINH ĐỘNG

Phần mềm hỗ trợ tác vụ lên báo giá và đề xuất, giúp Doanh nghiệp giành vị thế khi trở thành đơn vị chuyên nghiệp và tiên phong.

QUẢN LÝ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG

Quy trình quản lý khách hàng được tự động hóa từ bước thu thập thông tin khách hàng đến việc đánh giá, phân loại khách hàng

QUẢN LÝ LỊCH LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG

Nhân viên Kinh doanh chủ động thời gian trong quá trình làm việc với khách hàng, tăng thêm cơ hội gặp gỡ và chốt hợp đồng.

QUẢN LÝ CƠ HỘI BÁN HÀNG

Tạo cơ hội bán hàng mới; Đánh giá, phân loại cơ hội bán hàng theo mức độ khả thi; Theo dõi quá trình giao dịch với khách hàng liên quan đến cơ hội bán hàng; Chốt đơn hàng và đóng cơ hội bán hàng

TÍNH NĂNG NÂNG CAO

QUẢN LÝ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

QUẢN LÝ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

 • Quản lý thông tin yêu cầu bảo hành, hỗ trợ, khiếu nại của khách hàng: Tên khách hàng, chủ đề yêu cầu của khách hàng, mô tả yêu cầu, phương án giải quyết, mức độ ưu tiên, tình trạng xử lý, người chịu trách nhiệm giải quyết.
 • Quản lý lịch sử giao dịch xử lý yêu cầu và chăm sóc khách hàng.
 • HỖ TRỢ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

  HỖ TRỢ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

 • Công việc kinh doanh trở nên thuận lợi hơn, không giới hạn bởi văn phòng và thời gian làm việc.
 • Kết nối các nhân viên kinh doanh, trở thành một đội ngũ làm việc đoàn kết, hiệu quả
 • Người quản lý ra quyết định nhanh chóng, nắm bắt thời điểm bán hàng, chốt đơn hàng thành công.
 • TÍCH HỢP CÁC CÔNG CỤ MARKETING

  TÍCH HỢP CÁC CÔNG CỤ MARKETING

 • Hỗ trợ các chức năng Email marketing, Mẫu biểu,…
 • Lên lịch trình Tele – Marketing, quản lý thông tin chất lượng cuộc gọi
 • Lập các chiến dịch marketing theo các trường thông tin sẵn có