• Mua hàng

LẬP KẾ HOẠCH MUA HÀNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG, RÚT NGẮN VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG

Trải nghiệm cách mà khách hàng tăng lợi nhuận
nhờ tối ưu kế hoạch mua hàng

  • Mua hàng

LẬP KẾ HOẠCH MUA HÀNG TỐI ƯU CHO DOANH NGHIỆP

Hệ thống được lập trình sẵn công thức để tự động việc lập kế mua hàng đáp ứng được nhu cầu NVL cho sản xuất và hàng hóa cần thiết cho bán lẻ.

Các tính năng nổi bật

Khám phá hệ thống 3S ERP ứng dụng công nghệ hiện đại để chuyển đổi các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp