• Phân hệ kho

QUẢN LÝ KHO THÔNG MINH BẰNG BARCODE/QRCODE

Quản lý kho theo thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối

Trải nghiệm cách mà khách hàng tối ưu lợi nhuận
nhờ quản lý kho thông minh

  • Phân hệ kho

Nhập, xuất, kiểm kê kho bằng Barcode/QR code

Loại bỏ hoàn toàn cách thức làm việc thủ công. Chỉ với 1 thao tác dùng máy Handy quẹt mã Barcode/QR code trên sản phẩm, hệ thống cho phép tự động kết nối với phần mềm để nhập/ xuất kho nhanh chóng chính với độ chính xác tuyệt đối.

Các tính năng nổi bật

Khám phá hệ thống 3S ERP ứng dụng công nghệ hiện đại để chuyển đổi các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp