• Bán hàng

TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH
BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

Nắm bắt tình hình bán hàng của doanh nghiệp
ngay trong thời gian thực

Trải nghiệm cách mà khách hàng tăng lợi nhuận
nhờ tối ưu hoạt động quản lý bán hàng

  • Bán hàng

Cập nhật đơn hàng trên mobile

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng tạo đơn hàng Online ngay trên thiết bị di động tại các địa điểm bán hàng khác nhau

Các tính năng nổi bật

Khám phá hệ thống 3S ERP ứng dụng công nghệ hiện đại để chuyển đổi các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp