• Sản phẩm

Giới thiệu chung

3S Finance không đơn thuần là 1 phần mềm quản lý tài chính kế toán độc lập mà là 1 module được thiết kế trong bộ core của giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 3S ERP. Vì vậy 3S Finance sẵn sàng cho việc ứng dụng giải pháp ERP trong tương lai mà không phải đầu tư lại từ đầu module này.

3S Finance được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay với ngôn ngữ lập trình C#.Net và Cơ sở dữ liệu SQL/ORACLE cho phép chạy trên tất cả các hệ điều hành Windows đang được sử dụng trên thị trường và cho phép chạy mạng đa người dùng, kết nối nhiều bộ phận phòng ban và đồng bộ dữ liệu từ nhiều đơn vị thành viên, chi nhánh.

Các phân hệ chính của 3S Finance:

1/ Quản lý tài chính kế toán (Financial Management)

– Quản lý kế hoạch tài chính (Financial planning)

– Kế toán tổng hợp (GL)

– Kế toán vốn bằng tiền (Cash Management)

– Kế toán công nợ phải thu (Accounts Receivable)

– Kế toán công nợ phải trả (Accounts Payable)

– Kế toán chi phí giá thành (Cost Accounting)

– Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ (Fixed Asset Management)

– Báo cáo thuế (Tax reports)

– Báo cáo tài chính (Financial Statements)

2/ Quản lý mua hàng (Purchasing Management)

3/ Quản lý bán hàng (Sales Management)

4/ Quản lý hàng tồn kho (Inventory Management)

5/ Quản lý nhân sự tính lương (HRM – Module mở rộng)

6/ Quản trị hệ thống (System)

Phạm vi áp dụng trong doanh nghiệp:

– Ban lãnh đạo: Với các công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và hệ thống báo cáo quản trị phong phú của 3S Finance, Ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn có cái nhìn toàn cảnh bức tranh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình bán hàng và tài chính của doanh nghiệp mình, đồng thời cũng cho phép truy vấn sâu các nghiệp vụ chi tiết phục vụ cho việc phân tích và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các cấp quản lý trong doanh nghiệp.

– Phòng tài chính kế toán: Quản lý toàn diện công tác tài chính và hạch toán kế toán trong doanh nghiệp từ khâu lập kế hoạch tài chính đến khâu hạch toán kế toán các phần hành chi tiết và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính. Ngoài những chức năng kế toán tài chính thông thường, hệ thống cung cấp những chức năng và báo cáo kế toán quản trị giúp cho doanh nghiệp luôn kiểm soát tốt và phân tích được tình hình tài chính của mình như: Lập và theo dõi kế hoạch tài chính; Lập và kiểm soát định mức chi phí (budget) theo khoản mục phí và phòng ban, bộ phận; đặt và kiểm soát hạn mức tín dụng của khách hàng, quản lý khế ước và tính lãi vay, …

– Phòng kinh doanh (bán hàng): Cho phép lập kế hoạch doanh số bán hàng chi tiết theo bộ phận, nhân viên kinh doanh, theo mặt hàng, nhóm mặt hàng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch. Đồng thời với hệ thống báo cáo phân tích bán hàng phong phú giúp cho phòng kinh doanh luôn nắm bắt được tình hình tiêu thụ hàng hóa theo mặt hàng, nhóm hàng, ngành hàng, theo vùng miền, theo nhóm khách hàng, theo bộ phận, nhân viên kinh doanh, …

– Phòng vật tư cung ứng: Liên tục theo dõi được tình hình nhập/xuất/tồn kho của từng kho, từng mặt hàng, nhóm hàng, hạn mức tồn kho tối thiểu, tối đa, tuổi hàng tồn kho, … từ đó đưa ra các kế hoạch đặt mua nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách kịp thời.

– Phòng hành chính nhân sự: Quản lý hồ sơ nhân sự, theo dõi quá trình biến động, thuyển chuyển và khen thưởng, kỷ luật của từng nhân viên trong doanh nghiệp, quản lý chấm công (chấm công thủ công, chấm công bằng máy thẻ từ, vân tay) và tính lương theo nhiều hình thức khác nhau (lương thời gian, lương sản phẩm, lương doanh số, lương khoán, …)

=> Xem tiếp:

Các đặc điểm nổi bật của 3S Finance

Các phân hệ, chức năng của 3S Finance