• Sản phẩm

Chuyên ngành đầu tư dự án xây dựng

Phần mềm quản lý tài chính kế toán 3S Finance 8i là 1 phân hệ trong hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp (ERP) được phát triển đặc thù cho ngành đầu tư dự án xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm thực tiễn triển khai các dự án. Giải pháp này áp dụng phù hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, khu đô thị, khu thể thao, vui chơi giải trí, đầu tư xây dựng cơ bản, …

Yêu cầu đặc thù ngành đầu tư dự án xây dựng:

* Quản lý thông tin dự án
* Quản lý danh mục nguồn vốn đầu tư
* Quản lý thông tin hạng mục/công trình
* Quản lý danh mục nhóm hạng mục/công trình
* Lập kế hoạch giải ngân dự án
* Theo dõi tiến độ giải ngân
* Quản lý hợp đồng thầu
* Theo dõi tiến độ XDCB
* Quản lý kế hoạch dòng tiền của các dự án
* Báo cáo doanh thu – chi phí – Lãi/lỗ của dự án

Các phân hệ, chức năng của 3S Finance 8i:

1. Quản lý dự án

– Quản lý thông tin dự án

– Quản lý kế hoạch và tiến độ giải ngân

– Quản lý tiến độ xây dựng cơ bản

– Quản lý kế hoạch dòng tiền dự án

2. Kế toán vốn bằng tiền

3. Kế toán công nợ phải thu

4. Kế toán công nợ phải trả

5. Kế toán chi phí giá thành (giá thành dự án, công trình, hạng mục)

6. Kế toán tài sản cố định, CCDC

7. Quản lý ngân sách & chi phí

8. Kế toán tổng hợp

9. Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính

10. Quản trị hệ thống

div class="wrap-btn-call-to-action phone"> Phone Gọi ngay div class="wrap-btn-call-to-action zalo"> zalo chat Zalo chat div class="wrap-btn-call-to-action imess"> Facebook chat Facebook chat