• Sản phẩm

Phần mềm cho ngành dược phẩm : 3S ERP.iPharma

I. Các module của giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp chuyên ngành dược phẩm 3S ERP.iPharma

1. Quản lý mua hàng & cung ứng
2. Quản lý bán hàng & phân phối
3. Quản lý kho
4. Quản trị sản xuất
5. Quản lý tài chính kế toán
6. Quản lý nhân sự tính lương
7. Quản lý quan hệ khách hàng
8. Hệ thống

II. Khả năng ứng dụng

Giải pháp 3S ERP.iPharma có thể ứng dụng cho các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm, bao gồm các doanh nghiệp sản xuất và các doanh nghiệp thương mại.

III. Đặc điểm khác biệt

1. Giải pháp 3S ERP.iPharma được phát triển đặc thù cho ngành dược phẩm, đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm

2. Giải pháp 3S ERP.iPharma là 1 giải pháp tổng thể tự động hóa toàn bộ các nghiệp vụ cốt lõi trong 1 doanh nghiệp, gồm đầy đủ các module Mua hàng, Bán hàng, Kho, Sản xuất, Tài chính kế toán, Nhân sự tính lương, CRM.

3. Giải pháp 3S ERP.iPharma quản lý theo luồng công việc. Công việc được thực hiện theo các quy trình nghiệp vụ chuẩn, thông suốt trong toàn doanh nghiệp, có các bước kiểm tra, phê duyệt chặt chẽ. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của chức năng Trung tâm cảnh báo các sự kiện quan trọng, Nhà quản lý có thể theo dõi một cách hiệu quả sự tiến triển và tình trạng của các luồng công việc quan trọng.

… và nhiều tính năng nổi bật khác.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hơn về giải pháp này, vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn trực tiếp: Hotline tư vấn giải pháp : 0986.196.838