bài Viết

Ms. Nguyen Khanh Ly
Vice Managing Director of Goldsun Packaging & Printing JSC

19/12/2021

Goldsun had deployed both international and domestic ERP softwares before. Only when we met ITG, the ITG’s ERP system met our management demands, especially manufacturing requirements. We could say the ERP system that we and ITG developed and deployed has never been in the packaging industry in Vietnam

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

    Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
    Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng