bài Viết

Mr. Nguyen Van Thanh
Director of Ngoc Khanh Factory

19/12/2021

Our desire is to bring Ngoc Khanh closer to digital transformation and this project helped us to achieve it. ITG provided timely support in terms of manpower and solutions, helping to remove difficulties for Ngoc Khanh during the deployment process. And as a result, the project was successful

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

    Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
    Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng