[rev_slider alias="san-pham"]

Giải pháp Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp 3S ERP

3S ERP là bộ giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP được phát triển bài bản, công phu, là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm triển khai trên các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Hệ thống 3S ERP có nhiều chức năng đáp ứng được nhu cầu quản lý của các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất và thương mại phân phối, bán lẻ.

Giải pháp Quản trị quan hệ Khách hàng 3S CRM

Phân hệ quản trị quan hệ khách hàng 3S CRM hỗ trợ công ty phục vụ khách hàng được tốt hơn thông qua việc tạo điều kiện cho nhân viên thực thi tốt mỗi quan hệ với khách hàng và giúp cho việc quản lý khách hàng được hiệu quả.

Quản lý hồ sơ khách hàng
Quản lý cơ hội bán hàng
Quản lý lịch hẹn và giao dịch
Quản lý dịch vụ khách hàng

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 3S HRM

Quản lý nhân sự, tính lương là một phân hệ trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp 3S ERP giúp quản trị các vấn đề liên quan đến nhân sự, tính lương công nhân viên theo đặc thù của từng doanh nghiệp.

Quản lý nhân sự
Tra cứu thông tin – báo cáo nhân sự
Quản lý chấm công
Phân hệ tính lương

[:vi]Khách hàng tiêu biểu [:en]Typical customers

[:vi]Câu chuyện thành công [:en]Success Story