Đội ngũ chuyên gia của ITG hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình hợp tác, từ xây dựng kế hoạch triển khai, thiết kế dựa theo yêu cầu của khách hàng, cải tiến hệ thống và các chiến lược đổi mới hoạt động.

dich vu

Tư vấn hệ thống thông tin

Phân tích đánh giá quy trình nghiệp vụ
Tư vấn tái cấu trúc, xây dựng quy trình quản lý mới
Tư vấn xây dựng chiến lược công nghệ thông tin.

Tư vấn giải pháp ERP

Nghiệp vụ triển khai giải pháp ERP chuyên nghiệp trải qua đầy đủ các bước: Tìm hiểu nhu cầu; thiết kế theo yêu cầu; lựa chọn giải pháp phần mềm; triển khai xây dựng; đào tạo và chuyển giao hệ thống.

Lựa chọn đơn vị cung cấp Giải pháp chuyên nghiệp để được tiết kiệm thời gian, học hỏi kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh tiên tiến trên thế giới và Việt Nam.

dich vu

Dịch vụ bảo hành,hỗ trợ

Dựa trên tôn chỉ hoạt động của ITG: Thấu hiểu – Tận tâm – Chuyên nghiệp, sự hài lòng của Khách hàng chính là thành công của chúng tôi. Chúng tôi có hệ thống hỗ trợ 24/7, đảm bảo cho hoạt động của hệ thống ERP triển khai tại doanh nghiệp vận hành thông suốt. Nhân viên ITG được tuyển chọn từ những đơn vị đào tạo chuyên nghiệp về: Kế toán, tài chính, CNTT,... và trải qua các chương trình huấn luyện thực tế để có thể hỗ trợ khách hàng tối đa.