bài Viết

IOTデバイスの統合、生産機械の接続

20/12/2021

IOTデバイスの統合、生産機械の接続

自動データ記録、集中型制御システムと組み合わせたリアルタイムOEE計算のために産業オートメーションフロアに接続して、可視性と運用効率を向上させます。

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

    Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
    Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng