• Sản phẩm

3S iCMMS

Theo thống kê từ các nước phát triển về ứng dụng CNTT trong quản lý vật tư, thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng có thể góp phần tăng 20% năng suất và doanh thu của nhà máy, giảm 20% thời gian ngừng máy, giảm 10 – 20% lượng tồn kho phụ tùng, tăng 10% tuổi thọ máy, giảm 5 – 15% tổng chi phí bảo trì, giảm 10 – 20% nhân viên bảo trì.

Dựa trên nhu cầu quản lý cho các nhà máy lớn, ITG Việt Nam đã phát triển và triển khai thành công giải pháp 3S .iCMMS cho một số doanh nghiệp, giúp họ.

  1. Kiểm soát, giám sát và quản lý bảo trì có hiệu quả hơn
  2. Tăng chỉ số khả năng sẵn sàng hoạt động của thiết bị và nhà máy
  3. Nâng cao năng lực sản xuất
  4. Kiểm soát tồn kho vật tư hiệu quả hơn
  5. Giảm chi phí sản xuất

Mặt khác trong quá trình triển khai giải pháp 3S .iCMMS, ITG còn giúp khách hàng chuẩn hóa quy trình quản lý, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận.

Các module cơ bản của phần mềm 3S iCMMS:

Phần mềm quản lý vật tư, bảo trì bảo dưỡi thiết bị 3S iCMMS

Một số qui trình điển hình trong hê thống:

1. Qui trình quản lý sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ

Qui trinh sua chua bao duong dinh ky

2. Qui trình quản lý kho vật tư, thiết bị

Qui-trinh-quan-ly-kho-vat-tu,-thiet-bi

3. Qui trình quản lý mua sắm vật tư, thiết bị

Qui-trinh-quan-ly-mua-sam-vat-tu-thiet-bi

Các khách hàng tiêu biểu đã triển khai thành công: Công ty Cổ Phần Xi măng Hạ Long, Công ty Mía đường Sơn Dương, Công ty Nhôm Đông Á, Nhà máy Vang Đà Lạt, …

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat