• Sản phẩm

Các đặc điểm ưu việt

Giải pháp toàn diện: Đầy đủ các phần hành quản lý trong doanh nghiệp mang tính quy trình tránh sự trùng lắp công việc giữa các phòng ban như cập nhật phiếu nhập, phiếu xuất ở phòng vật tư, cập nhật hóa đơn bán hàng ở phòng kinh doanh, số liệu được đưa về phòng kế toán kiểm tra và hạch toán lên sổ cái.

Thiết kế phục vụ quản trị: 3S Finance được thiết kế theo hướng quản trị đóng vai trò là công cụ trợ giúp các phòng ban, các cấp quản lý trong Công ty tác nghiệp các công việc hàng ngày, đồng thời giúp các nhà quản lý phân tích và đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời, hiệu quả. Phân tích dữ liệu đa cấp, đa chiều, xem xét thông tin trên nhiều giác độ khác nhau để giúp nhà quản lý có được cái nhìn tổng thể. Bên cạnh đó còn giúp nhà quản lý lập kế hoạch, so sánh và phân tích biến động giữa thực tế và kế hoạch.

Công nghệ tiên tiến: 3S Finance được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay với ngôn ngữ lập trình C#.Net và Cơ sở dữ liệu SQL, cùng với hệ thống được thiết kế theo mô hình nhiều lớp cho phép làm việc tốt với khối lượng dữ liệu lớn, độ ổn định cao, bảo mật và an toàn dữ liệu tuyệt đối.

Hệ thống mở, mềm dẻo, linh hoạt

– Hệ thống được thiết kế theo hướng module hóa các phần hành kế toán cho phép dễ dàng chỉnh sửa theo yêu cầu quản lý và phát triển mở rộng trong tương lai.
– Hệ thống báo cáo, mẫu biểu chứng từ được thiết kế mở dễ dàng chỉnh sửa theo mẫu biểu đặc thù của khách hàng và đáp ứng sự thay đổi của chế độ kế toán.
– Các quy trình hạch toán trong 3S Finance được thiết kế mềm dẻo giúp cho người sử dụng có thể linh hoạt xử lý các nghiệp vụ phức tạp như: tính giá thành, nhập xuất kho, …

Đầy đủ các phương pháp tính giá vốn:

– PP trung bình tháng (bình quân gia quyền)
– PP trung bình di động (theo từng lần nhập)
– PP nhập trước xuất trước
– PP giá đích danh

Phương pháp tính giá thành đa dạng và linh hoạt:

– Phương pháp trực tiếp
– Phương pháp định mức
– Phương pháp hệ số
– Phương pháp phân bước
– Phương pháp hỗn hợp

Quản lý người sử dụng và bảo mật thông tin

– Chức năng quản lý người sử dụng cho phép phân quyền 3 cấp:

+ Cấp 1: Phân quyền truy cập theo từng đơn vị cơ sở/phòng ban.
+ Cấp 2: Phân quyền truy cập đến từng chức năng, báo cáo, danh mục của chương trình
+ Cấp 3: Phân quyền chi tiết đến từng thao tác trên 1 chứng từ, danh mục như: thêm mới, sửa, xóa.

– Theo dõi lịch sử sử dụng chương trình: Cho phép theo dõi lịch sử sử dụng các chức năng và dấu vết người sử dụng cho từng nghiệp vụ phát sinh, cho phép xác định người cập nhật, người sửa, người xóa chứng từ.

Hệ thống tức thời: Cho phép xem báo cáo bất cứ thời điểm nào mà không cần các bước tổng hợp số liệu trung gian.

Kiểm soát hệ thống: Chương trình được xây dựng một loạt các module nhằm kiểm soát hệ thống, lường trước các khả năng sai sót về nghiệp vụ cũng như nhập liệu thông qua việc quy định một loạt các nguyên tác nhập liệu, truy xuất hệ thống, các chuẩn kết xuất dữ liệu. Hệ thống được module hóa nhằm đảm báo tính khả biến để không chỉ phù hợp với hiện tại mà còn đáp ứng được nhu cầu phát triển mở rộng trong tương lai.

Lưu trữ và phục hồi dữ liệu: Phần mềm có khả năng sao lưu dữ liệu tự động hoặc sao lưu theo yêu cầu người dùng nhằm bảo toàn, bảo mật dữ liệu. Việc sao lưu ra các thiết bị ngoại vi được thực hiện linh hoạt. Khi có sự cố, dữ liệu sẽ được không phục lại ở tình trạng sao lưu gần nhất.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, …

Và nhiều tính năng nổi bật khác …

=> Xem tiếp:

Các phân hệ, chức năng của 3S Finance

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat