• Sản phẩm

Các đặc tính công nghệ & ưu điểm nổi bật của 3S ERP

Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp 3S ERP được phát triển dựa trên các chuẩn quốc tế về quản trị doanh nghiệp, dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đồng thời hệ thống được thiết kế rất mềm dẻo và linh hoạt sẵn sàng cho việc mở rộng, phát triển và nâng cấp trong tương lai. Các đặc tính công nghệ cơ bản của giải pháp 3S ERP được thể hiện qua các đặc điểm sau:

1. Bảo mật hệ thống

Giải pháp 3S ERP hỗ trợ an toàn và bảo mật dữ liệu ở cả ba mức: hệ điều hành/mạng, cơ sở dữ liệu và ứng dụng:

Mức hệ điều hành/mạng:

  • Hạn chế người sử dụng được phép truy cập ở mức hệ điều hành/mạng.
  • Nâng cao tính bảo mật qua việc sử dụng proxy, tường lửa và các tiện ích đảm bảo an ninh mạng khác.
  • Có thể mã hoá các gói thông tin truyền trên mạng bằng cách triển khai SSL (Secure Sockets Layer) 128bit trên HTTPS (mã hóa thông tin trao đổi giữa máy trạm và lớp trung gian) và Advanced Security (mã hóa thông tin trao đổi giữa lớp trung gian và cơ sở dữ liệu).

Mức cơ sở dữ liệu:

  • Hạn chế người sử dụng được phép truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu
  • Cơ sở dữ liệu Postgres SQL (hoặc Oracle) cung cấp nhiều tính năng bảo mật như mã hoá thông tin (Encryption), cơ chế theo dõi và kiểm soát (Auditing), hạn chế truy cập theo tính chất truy cập (vào xem hay vào sửa…). Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu với cơ chế Xác nhận 2 bước (two phase commit)

Mức ứng dụng:

Người sử dụng:

  • Mỗi người sử dụng sẽ có tên và mật khẩu để truy cập hệ thống. Tên người sử dụng là duy nhất trong toàn bộ hệ thống. Mật khẩu sẽ được mã hóa trong cơ sở dữ liệu và cũng có thể mã hóa bằng SSL khi truyền trên mạng. Khi tạo mới người sử dụng, người quản trị hệ thống có thể gán mật khẩu ban đầu cho người sử dụng nhưng người sử dụng sẽ phải thay đổi mật khẩu khi đăng nhập hệ thống lần đầu tiên. Hệ thống có thể được cấu hình để bắt buộc người sử dụng phải thay đổi mật khẩu định kì (ví dụ: 10 hay 30 ngày) để hạn chế việc lộ mật khẩu.
  • Nếu người sử dụng không thực hiện bất kì thao tác gì với ứng dụng trong khoảng thời gian dài hơn thời gian được xác định trước (time out), phiên làm việc (session) sẽ bị vô hiệu và hệ thống sẽ yêu cầu người sử dụng đăng nhập lại. Nếu việc đăng nhập lại thành công, phiên làm việc sẽ có hiệu lực trở lại và mọi thông tin sẽ không bị mất. Nếu không, ứng dụng sẽ thoát mà không lưu lại công việc đang làm dở dang.
  • Mỗi người sử dụng sẽ được gán các quyền truy cập tùy thuộc vào chức năng nhiệm vụ của mình. Từ đó họ có thể thực hiện được những tác nghiệp cần thiết trên hệ thống.

Quyền truy cập:

  • Quyền truy cập sẽ xác định người sử dụng được phép/không được phép khai thác những chức năng nào của từng phân hệ cụ thể trong hệ thống (ví dụ: được mở màn hình nào, được nhập liệu, tra cứu hay xem báo cáo…).
  • Quyền truy cập cũng hạn chế phạm vi dữ liệu mà người sử dụng được phép truy cập (ví dụ: người của đơn vị nào thì chỉ được truy cập dữ liệu của đơn vị đó).

3S ERP cũng cho phép thiết lập chức năng Vết kiểm soát (Audit Trail) để duy trì nhật kí về việc sử dụng hệ thống, hoạt động của người sử dụng, ngày/thời gian truy cập và dữ liệu/giao dịch bị truy cập. Từ đó có thể kiểm soát người sử dụng bằng chức năng Kiểm soát đăng nhập (Sign–On Audit) và các Báo cáo kiểm soát (Audit Reports).

2. Chức năng quản lý tổng thể và phong phú

Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 3S ERP gồm nhiều phân hệ tích hợp chặt chẽ, giúp quản lí một các hiệu quả toàn bộ công việc nghiệp vụ của doanh nghiệp. 3S ERP bao hàm nhiều quy tắc nghiệp vụ và các quy trình công việc chuẩn của thế giới, giúp doanh nghiệp khai thác các chức năng phong phú đáp ứng mọi khía cạnh công việc hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Lợi ích then chốt khác của công nghệ tiên tiến của 3S ERP là sự ổn định. Với 3S ERP có thể cho phép tần suất giao dịch mức cao nhất thậm chí trên nhiều địa điểm kết nối khác nhau bằng cách sử dụng năng lực cơ sở dữ liệu song song độc nhất của 3S ERP.

Tương tự, bất cứ hệ thống nào cũng có phần xử lí hóa đơn hoặc chứng từ khác, 3S ERP cung cấp công nghệ đa phương tiện (multimedia) tiên tiến giúp đưa các chứng từ liên quan lên trực tuyến và loại trừ công việc giấy tờ bằng quy trình công việc tích hợp và tự động hóa.

3. Giao diện đồ họa

3S ERP cung cấp giao diện nhiều cửa sổ, giao diện đồ họa, cung cấp khả năng trỏ và bấm đơn giản và thuận tiện. Bằng cách sử dụng các điều khiển đồ họa như thực đơn kéo xuống, các vùng trượt, các vùng xen kẽ, danh sách kéo xuống, các nhóm tùy chọn, hộp chọn và phím bấm, người sử dụng có thể hạn chế việc sử dụng bàn phím, mặc dù họ vẫn có thể sử dụng bàn phím nếu họ muốn.

Giao diện đồ họa hiệu quả và trực quan của các màn hình 3S ERP làm cho việc học và sử dụng một cách dễ dàng, đến nỗi một người sử dụng nếu quen với các chức năng nghiệp vụ tương tự có thể trở nên thông thạo chỉ sau vài phút học kèm từ một đồng nghiệp.

4. Quản lí theo luồng công việc

Một khi người sử dụng có được tất cả các thông tin trực tuyến, 3S ERP gửi các thông tin nghiệp vụ thông qua các luồng công việc tự động thông suốt toàn doanh nghiệp.

Máy chủ luồng công việc theo dõi một cách hiệu quả sự tiến triển và tình trạng của các luồng công việc quan trọng bằng cách sử dụng các chuẩn mực hiệu năng định sẵn. Máy chủ luồng công việc sử dụng các quy tắc luồng công việc linh động được nhúng trong Cơ sở dữ liệu Postgres SQL

5. Kho dữ liệu

Giải pháp 3S ERP giải quyết vấn đề truy cập thông tin bằng cách cung cấp kho dữ liệu tích hợp. Kho dữ liệu 3S ERP cho phép người sử dụng thực hiện sự phân tích đa chiều hòan hảo về thông tin nghiệp vụ chủ chốt mà không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống điều hành.

Phép phân tích đa chiều hoàn hảo của 3S ERP mang lại sự linh động và sự vận hành tốt hơn khả năng chi tiết hóa truyền thống của các nhà cung cấp ứng dụng khác. Ví dụ, sau khi xem doanh thu bán hàng theo khu vực và theo sản phẩm, người sử dụng có thể xem doanh thu bán hàng của khu vực theo thời gian để có thể hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của thời vụ. Người sử dụng có thể chi tiết hóa để phân tích xa hơn về doanh thu bán hàng của từng khu vực theo từng nhân viên bán hàng trong từng khoảng thời gian nhỏ hơn.

Sử dụng kho dữ liệu 3S ERP dễ dàng quan sát chỉ các dữ liệu người sử dụng cần và chính xác theo cách người sử dụng muốn để có được sự phân tích tức thì.

6. Chế độ cảnh báo các sự kiện quan trọng

3S ERP giúp mọi người đặt ra các tiêu chuẩn cho việc sàng lọc ra các thông tin giúp cho việc phản hồi nhanh chóng. Chẳng hạn như nhân viên bán hàng quan tâm hàng đầu đến thông tin về các mối quan hệ với khách hàng mới, trong khi người lên kế hoạch nguyên vật liệu thì lại cần các cảnh báo về tình hình vật tư trong kho sắp hết, và nhân viên mua hàng thì lại cần các thông tin tức thì khi có bất kì hóa đơn nào được xuất ra theo đơn đặt hàng mà vẫn chưa được xử lí.

3S ERP cho phép doanh nghiệp quản lí nghiệp vụ tốt hơn do tất cả nhân viên có thể nhanh chóng theo dõi hoạt động nghiệp vụ của họ và đáp lại tức thì các sự cố nghiệp vụ chủ yếu.

7. Linh động mà không cần lập trình

Hầu hết các hệ thống ứng dụng tốn rất nhiều thời gian cho việc cài đặt. Một khi được cài đặt, lại phải mất nhiều thời gian để thích ứng với sự thay đổi các yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp.

3S ERP có sự linh động chưa từng thấy giúp các khách hàng triển khai chúng chỉ mất phân nửa thời gian và chi phí so với các hệ thống cùng loại khác.

Doanh nghiệp có thể cấu hình lại các 3S ERP một cách nhanh chóng khi yêu cầu nghiệp vụ thay đổi với nhờ có tính năng quy tắc nghiệp vụ chuẩn được xác định, quy tắc quy trình công việc, các giao diện, các báo cáo, và các điều kiện ngoại lệ để phản ánh được quy trình nghiệp vụ được cải tiến của doanh nghiệp.

Người sử dụng còn có thể thêm các trường dữ liệu tự định nghĩa mà không cần lập trình.

8. Phát triển các ứng dụng theo yêu cầu một cách dễ dàng

Đối với hầu hết khách hàng, các ứng dụng đóng gói của 3S ERP cung cấp tất cả các chức năng cần thiết. Tuy nhiên, một số khách hàng có các nhu cầu đặc biệt, do đó họ cần các phân hệ phụ thêm.

Người sử dụng có thể xây dựng các phần phụ thêm đó đơn giản bằng cách sử dụng Developer/2000 và Design/2000. Chúng là bộ công cụ phát triển ứng dụng chuyên nghiệp theo phương pháp luận được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

9. Khả năng kết nối với các ứng dụng

Chuyển đổi dữ liệu và xây dựng giao diện là một trong các công việc triển khai phức tạp nhất. 3S ERP đã xây dựng và phát hành các giao diện mở giúp có thể dể dàng cùng tồn tại và tích hợp với các ứng dụng đang có và với các hệ thống ứng dụng của các nhà cung cấp khác.

Kết quả là doanh nghiệp có thể tích hợp 3S ERP với hầu hết các ứng dụng khác mà được xây dựng bằng bất cứ loại công cụ nào hay chạy trên bất kì một cơ sở dữ liệu nào.

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat